Ξεκινούν οι «στοιχειωμένοι» διαγωνισμοί σε Άλιμο και Χίο

Οι επενδυτές και τα «φιλέτα»

Ξεκινούν οι «στοιχειωμένοι» διαγωνισμοί σε Άλιμο και Χίο


Μπορεί οι διοικήσεις να αλλάζουν συνεχώς στο ΤΑΙΠΕΔ, πλην όμως, οι διαγωνισμοί προκηρύσσονται κανονικά.

Το νέο Δ.Σ. αποφάσισε να ξεκινήσει τους «στοιχειωμένους» διαγωνισμούς για την παραχώρηση τουριστικών λιμένων (μαρινών), σχέδιο που προωθείται από το 2013, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί μία παραχώρηση.

Μέσα στο μήνα ξεκινούν από το ΤΑΙΠΕΔ οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης της μαρίνας Αλίμου και της μαρίνας Χίου με μακροχρόνια μίσθωση παραχώρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διάρκεια της παραχώρησης και για τις δύο μαρίνες θα είναι για 35 χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο το ΤΑΙΠΕΔ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Αλίμου, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η παραμονή του Δημοτικού Κολυμβητηρίου στην υφιστάμενη θέση, ενώ στο σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης, που θα τεθεί υπ’ όψιν των διαγωνιζομένων κατά τη δεύτερη φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, θα υπάρχουν ρητές προβλέψεις σχετικά με την υποχρέωση του παραχωρησιούχου για την καταβολή των νόμιμων δημοτικών τελών, φόρων και λοιπών δικαιωμάτων, τα οποία θα καθορίσει ο Δήμος Αλίμου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο Δήμος Αλίμου, από την πλευρά του, στο πλαίσιο της Συμφωνίας, πέραν του ότι συμφωνεί και υποστηρίζει το σχέδιο αξιοποίησης της μαρίνας, υποχρεούται να συμβάλει στην προσπάθεια του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΤΑΔ για τη βελτίωση της εικόνας της μαρίνας με την άμεση απομάκρυνση των εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων που βρίσκονται στη μαρίνα Αλίμου, καθώς και για την άμεση απομάκρυνση λοιπών στερεών αποβλήτων (που επίσης βρίσκονται στη μαρίνα.

Η Μαρίνα Αλίμου πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες στην ανατολική Μεσόγειο με 1.100 θέσεις ελλιμενισμού, στρατηγική θέση και σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης εμπορικών χρήσεων.

Λόγω του συνδυασμού αυτού, στο ΤΑΙΠΕΔ αναμένουν την προσέλκυση σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από «παίκτες» που γνωρίζουν τον κλάδο διαχείρισης τουριστικών λιμένων.

Εντός του μήνα αναμένεται και η προκήρυξη του διαγωνισμού για την παραχώρηση της Μαρίνας Χίου (200 θέσεις ελλιμενισμού).