Οι Ρώσοι «ανασταίνουν» την Jetoil

Τι προβλέπει το σχέδιο

Οι Ρώσοι «ανασταίνουν» την Jetoil

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταβίβαση της Jetoil στην ρωσικών συμφερόντων εταιρεία Cetracore Energy, δίνοντας ελπίδες για τη διάσωσή της.

Μετά από πολύμηνες συζητήσεις, οι τράπεζες, ως βασικοί πιστωτές της JetOil, συμφώνησαν με την ρωσικών συμφερόντων εταιρεία πετρελαιοειδών,Cetracore Energy, επί ενός σχεδίου διάσωσης, αντίστοιχου με αυτό που εφαρμόστηκε για τις αλυσίδες supermarket της Μαρινόπουλος.

Το σχέδιο προβλέπει ότι το σύνολο, σχεδόν, των περιουσιακών στοιχείων της Mamidoil θα μεταβιβαστεί σενέα εταιρεία, με νέο ΑΦΜ, η οποία θα ελέγχεται κατά 100% από την Cetracore Energy.

Η τελευταία θα καταβάλει τίμημα111,5 εκατ. ευρώ, από το οποίο θα εξοφληθούν, εν μέρει, τράπεζες (65%), Δημόσιο (25%) και προμηθευτές (10%). Δεσμεύεται, δε, να απορροφήσει όλο το υφιστάμενο προσωπικό (σ.σ. περίπου 150 εργαζόμενοι) της JetOil και να προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις, τα επόμενα χρόνια.

Η αίτηση συζητήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου με την πλειοψηφία των πιστωτών (σ.σ. άνω του 65% των συνολικών απαιτήσεων) να έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων με το σχέδιο, με τον όμιλο ΕΛΠΕ και το Δημόσιονα αντιτάσσονται στην επικύρωσή της.Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί περί τα τέλη του έτους.

Η κίνηση της Cetracore να αποφασίσει την καταβολή μισθών προς τους εργαζόμενους και να αναλάβει τα σταθερά κόστη (πληρωμή ΔΕΚΟ), δείχνει αφενός την πίστη της ότι το Δικαστήριο θα επικυρώσει το σχέδιο διάσωσης, αφετέρου τη διάθεσή της να σταματήσει τηνφθίνουσαπορεία της δραστηριότητας εμπορίας πετρελαιοειδών.

Η Cetracore στοχεύει στη λειτουργία περίπου70 με 80 πρατηρίωνσε όλη τη χώρα από 35 σήμερα. Επιπρόσθετα, στο σχεδιασμό του ομίλου είναι η χρησιμοποίηση των assets της JetOil για την επέκταση της δραστηριότητάς του στη Νότια Βαλκανική.

Η απόκτηση τωνδεξαμενών στο Καλοχώρι, δυναμικότητας περίπου 200 χιλ. κυβικών, αποτελεί κομβικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση καθώς οι δεξαμενές μπορούν να υποστηρίξουν τη διάθεση προϊόντος σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα και τη Νότιο Βαλκανική. Σημειώνεται ότι η δυναμικότητα τους αντιστοιχεί στο 14% της συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας της χώρας για καύσιμα.

Η Cetracore Energy εδρεύει στη Βιέννη και έχει ως μετόχους την UFG Europe Holdings (80,1%) και απευθείας την Rosneft (19,9%).