Γιατί μένουν εκτός εξωδικαστικού συμβιβασμού οι 9 στους 10

Στην ελλιπή ενημέρωση για τις προϋποθέσεις του νόμου αποδίδεται το φαινόμενο

Γιατί μένουν εκτός εξωδικαστικού συμβιβασμού οι 9 στους 10

Με τη συμπλήρωση 20 ημερών από την ενεργοποίηση της πλατφόρμας για την υποβολή των αιτήσεων ένταξης στις διατάξεις του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, η εικόνα είναι αρκετά σαφής: η μεγάλη πλειοψηφία των αιτήσεων που υποβάλλονται, απορρίπτονται από τα πρώτα κιόλας βήματα καθώς δεν πληρούν ούτε τις βασικές προϋποθέσεις.

Για να ενταχθεί μία επιχείρηση στον μηχανισμό θαπρέπεισε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης να έχει:

- Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα

-Θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, εάν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Μέσω του μηχανισμού μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως και το τέλος του 2016, με ελάχιστο ύψος τις 20.000 ευρώ.

Από τις απορριπτικές αιτήσεις, προκύπτει ότι ένας μεγάλος αριθμός κόβεται επειδή δεν έχει «πτωχευτική ικανότητα». Σημειώνεται πως αίτηση για υπαγωγή στο ευνοϊκό καθεστώς έχει το δικαίωμα να υποβάλλεικάθε φυσικό πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί σε πτώχευση (ατομική επιχείρηση) και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν έχει φορολογικήέδρα στην Ελλάδα. Επίσης, μεγάλος αριθμός, επιδιώκει να μπει στη ρύθμιση παρά το γεγονός ότι οι οφειλές του υπολείπονται των 20.000 ευρώ.

Γι’ αυτούς τους οφειλέτες οι οποίοι είναι εκατοντάδες χιλιάδες στον αριθμό προωθείται σε συμφωνία με τους δανειστές ώστε να μπορέσουν να υπαχθούν σε ξεχωριστή ρύθμιση με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ