Το παρασκήνιο της αναβολής της ΓΣ των ΕΛΠΕ

Το παρασκήνιο της αναβολής της ΓΣ των ΕΛΠΕ
Για τις 23 Ιουνίου αναβλήθηκε η συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων των Ελληνικών Πετρελαίων ύστερα από αίτημα της Paneuropean, του ομίλου Λάτση, που ελέγχει το 45,47 % των μετοχών της εταιρείας.

Σύμφωνα με την επιστολής της Paneuropean που ανέγνωσε στη συνέλευση ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ κ. Ευστάθιου Τσοτσορός είναι το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις μεταξύ των βασικών μετόχων, δηλαδή της Paneuropean και του Δημοσίου.

Όμως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η πλευρά Λάτση πιέζει για την αύξηση της εκπροσώπησης στο διοικητικό συμβούλιο των ΕΛΠΕ. Σήμερα, μόλις δύο μέλη εκπροσωπούν τον Όμιλο Λάτση στο 13μελές διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, παρότι κατέχει ποσοστό της τάξης του 45,47% στο μετοχικό κεφάλαιο.

Άλλες πληροφορίες μιλάνε για τις σχέσεις του Ομίλου με την κυβέρνηση αναφορικά με την επένδυση στο Ελληνικό με τις καταγγελλόμενες καθυστερήσεις στην έναρξη των εργασιών, τα θέματα που ανέκυψαν με την Αρχαιολογική και τη Δασική υπηρεσία κ.α.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ