Τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου ΟΤΕ

Τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου ΟΤΕ
Αύξηση εσόδων κατά 0,3% κατέγραψε ο όμιλος ΟΤΕ, σύμφωνα με τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Β’ τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2015, που έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα. Αυτή είναι η καλύτερη επίδοση από το 2008, όπως σημειώνει ο όμιλος σε σχετική ανακοίνωση.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 47,2 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2015 και σε 100,9 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2015.

(Εκατ.€ )

B’τρίμηνο 2015

B’τρίμηνο 2014

Α΄εξάμηνο 2015

Α΄εξάμηνο 2014

Κύκλος Εργασιών

953,5

950,6

1.894,3

1.914,3

EBITDA

235,2

342,5

555,2

673,7

Προσαρμοσμένο EBITDA*

318,4

346,2

644,4

679,6

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %

33,4%

36,4%

34,0%

35,5%

Καθαρά Κέρδη/(ζημίες)

(3,6)

69,3

36,8

125,1

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη**

47,2

72,1

100,9

129,6

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

(0,0074)

0,1422

0,0753

0,2571

Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες***

237,3

252,9

450,1

361,3

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία***

131,1

153,3

291,0

274,2

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές***

106,1

99,6

159,1

87,1

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά & Περιουσιακά Στοιχεία

1.092,3

1.000,4

1.092,3

1.000,4

Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος)

1.055,8

1.547,6

1.055,8

1.547,6

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Οι ισχυρές επιδόσεις μας στην Ελλάδα ήδη από το τελευταίο τρίμηνο της περυσινής χρονιάς συνεχίστηκαν και το δεύτερο τρίμηνο του 2015, οδηγώντας σε ένα πολύ ανθεκτικό πρώτο εξάμηνο.

Όπως είπε ο επικεφαλής του ΟΤΕ, η σταθερή τηλεφωνία στην Ελλάδα κατέγραψε για ακόμη ένα τρίμηνο αύξηση εσόδων και σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας EBITDA, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης που ολοκληρώσαμε πρόσφατα. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες περιορίστηκε περαιτέρω, χάρη στην ποιότητα και την ταχύτητα του δικτύου δεδομένων μας.

«Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς μας δραστηριότητες, το περιβάλλον ήταν αρκετά δύσκολο, με τις ανταγωνιστικές πιέσεις να εντείνονται», πρόσθεσε ο κ. Τσαμάζ, σημειώνοντας πως η σταθεροποίηση των επιδόσεων του ομίλου τους ερχόμενους μήνες θα εξαρτηθεί και από τις εξελίξεις στη χώρα. «Η υψηλότερη φορολογία ενδέχεται να επηρεάσει την καταναλωτική δαπάνη. Ωστόσο, η συνεχής επένδυσή μας στην ανάπτυξη, στην οποία οφείλονται οι επιδόσεις μας, μας κάνει πιο ανθεκτικούς και μας δίνει τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουμε την όποια εξωτερική επίδραση στην κερδοφορία και τις ταμειακές ροές μας», κατέληξε.

Προοπτικές για το 2015

Για το 2015, υπό την προϋπόθεση θετικών μακροοικονομικών εξελίξεων, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα συνεχίσει τη σταθεροποίηση των επιδόσεών του στη σταθερή και στην κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα, ενώ οι διεθνείς δραστηριότητες θα παραμείνουν υπό έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις.

Οι επενδύσεις του ΟΤΕ αναμένεται να ανέλθουν σε 0,5 δισ. ευρώ περίπου, χωρίς το κόστος απόκτησης φάσματος.

Αναμένοντας ότι η ελληνική οικονομία θα επιστρέψει σε κανονικές συνθήκες ρευστότητας, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα κλείσει τη χρονιά κοντά στον στόχο που έχει ανακοινώσει για ελεύθερες ταμειακές ροές στα 0,5 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ