Η εισηγμένη που προτείνει στους εργαζόμενους "ανταλλαγή" δεδουλευμένων με μετοχές

Η εισηγμένη που προτείνει στους εργαζόμενους "ανταλλαγή" δεδουλευμένων με μετοχές
Ικανοποίηση των πιστωτών της και σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών της προς τους εργαζόμενους, προβλέπει το νέο σχέδιο διάσωσης της ιστορικής εφημερίδας Ελευθεροτυπίας, όπως ανακοίνωσε η Χ.Κ. Τεγόπουλος.


Σύμφωνα με την εταιρεία, τα βασικά σημεία του σχεδίου αναδιοργάνωσής της αφορούν την κεφαλαιοποίησή της, την ικανοποίηση των πιστωτών της και την εξυγίανση του εκδοτικού και εκτυπωτικού της κλάδου. Ταυτόχρονα κατέθεσε αίτημα στο αρμόδιο δικαστήριο για την παράταση της σχετικής προθεσμίας κατά τρεις μήνες.

Η εταιρεία αναφέρει ότι το σχέδιο, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, χρηματοδότηση της Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις ΑΕ με νέα κεφάλαια και αλλαγή του μετοχικού ελέγχου της επιχείρησης, θα συζητηθεί με τους πιστωτές της εταιρείας, στο πλαίσιο οριστικοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, πριν την κατάθεσή του στο αρμόδιο δικαστήριο.

Τι προβλέπεται για τους εργαζόμενους
Ειδικά, όσον αφορά στους εργαζόμενους της Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις ΑΕ, των οποίων οι απαιτήσεις είναι προνομιούχες, υπάρχει μέριμνα για τη σταδιακή καταβολή σε αυτούς του συνόλου των ποσών που θα εισέπρατταν από την εκπλειστηρίαση της περιουσίας της επιχείρησης.
Το τελικό σχέδιο θα προβλέπει και δυνατότητα συμμετοχής των εργαζομένων σε πρόγραμμα κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων, με σκοπό να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν πλέον δίκαιη ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ