ΕΑΣΕ-ICAP: Βελτίωση οικονομικού κλίματος. Στασιμότητα στις μεγάλες επιχειρήσεις

ΕΑΣΕ-ICAP: Βελτίωση οικονομικού κλίματος. Στασιμότητα στις μεγάλες επιχειρήσεις
Καλύτερη η εικόνα που κατέγραψε στο δεύτερο τρίμηνο του 2014 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος που καταρτίζει η Εταιρεία

Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά τάξη μεγέθους δείχνει συνεχιζόμενη βελτίωση του οικονομικού κλίματος έναντι του προηγούμενου τριμήνου στις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις καταγράφεται στασιμότητα.

Όσον αφορά στους επιμέρους δείκτες, στο δεύτερο τρίμηνο του 2014 ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας σημείωσε μικρή άνοδο και διαμορφώθηκε στις 237 μονάδες έναντι 234 το προηγούμενο τρίμηνο. Μικρή διαφοροποίηση καταγράφεται στις βιομηχανίες και τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στις οποίες ο δείκτης αυξήθηκε περισσότερο έναντι των υπολοίπων.

Το 61% των Διευθ. Συμβούλων εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος, ποσοστό που είναι ελαφρώς μικρότερο έναντι του προηγούμενου τριμήνου (65%).

Ο δείκτης σημείωσε μικρή κάμψη στις 225 μονάδες έναντι 229 του προηγούμενου τριμήνου. Περισσότερο αισιόδοξοι έναντι των λοιπών μεγεθών εμφανίζονται οι επικεφαλής των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων (69%) και λιγότερο αισιόδοξοι εκείνοι των βιομηχανιών (55%).

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους επικεφαλής επιχειρήσεων από τις ΕΑΣΕ και ICAP τους ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για την επίδραση της πολιτικής κατάστασης μέχρι την διεξαγωγή των εθνικών εκλογών, στην πορεία των μεταρρυθμίσεων-προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας.

Το 70% των Διευθυνόντων Συμβούλων ανησυχούν ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, ενώ το 18% πιστεύει ότι η επίδραση θα είναι αρνητική, σε βαθμό που θα τεθεί σε κίνδυνο η πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αντίθετα μόνο το 12% θεωρούν ότι οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν απρόσκοπτα. Ένα σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά είναι η φορολογική επιβάρυνση.

Σε ποσοστό 74% συμφωνούν απολύτως ότι η μείωση της φορολογίας είναι βασικό προαπαιτούμενο για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, ενώ το 25% συμφωνούν κατά ένα μέρος. Αντίθετα το μερίδιο των Διευθυνόντων Συμβούλων που διαφωνούν είναι πάρα πολύ μικρό και διαμορφώνεται σε μόλις 1%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 87% των Διευθυνόντων Συμβούλων πολύ μεγάλων επιχειρήσεων εκφράζουν την απόλυτη συμφωνία τους στην μείωση της φορολογίας ως προαπαιτούμενο οικονομικής ανάπτυξης, ποσοστό πολύ υψηλότερο έναντι των λοιπών μεγεθών.Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 17/06/2014 έως 02/07/2014 σε δείγμα 2.340 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ