ΤΑΙΠΕΔ: Το σχέδιο για την αξιοποίηση κάμπινγκ στη Θεσσαλονίκη

ΤΑΙΠΕΔ: Το σχέδιο για την αξιοποίηση κάμπινγκ στη Θεσσαλονίκη
Το θέμα ήρθε προς έγκριση στη συνεδρίαση, την Τρίτη, ωστόσο έλαβε αναβολή προκειμένου να τοποθετηθούν επ΄ αυτού η νέα δημοτική αρχή του Δήμου Θερμαϊκού και εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών, δεδομένου ότι έχουν εκδηλωθεί στο πρόσφατο παρελθόν αντιδράσεις για τον εν λόγω σχεδιασμό.Το γενικό πλαίσιο για την αξιοποίηση του κάμπινγκ της Αγίας Τριάδας, στις ανατολικές ακτές της Θεσσαλονίκης, θέτει το ΤΑΙΠΕΔ με σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων, την οποία υπέβαλε προς έγκριση στη Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης. «Πρόκειται για μια μελέτη η οποία θέτει το γενικό πλαίσιο αξιοποίησης της περιοχής του κάμπινγκ. Η μελέτη αυτή υποβάλλεται από το ΤΑΙΠΕΔ στη Μητροπολιτική Επιτροπή προκειμένου να υπάρχει μια ετοιμότητα εφόσον έλθει κάποιος ενδιαφερόμενος επενδυτής. Από εκεί και πέρα ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα θελήσει κάποιος να αναπτύξει θα πρέπει να γίνει εξειδικευμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων», διευκρινίζει ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στον Τομέα Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου, Αλέξανδρος Θάνος. Ειδικότερα, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά περιοχή συνολικής έκτασης 124 στρεμμάτων και ορίζει τρεις βασικές ζώνες σε αυτήν. Η πρώτη (20 περίπου στρέμματα που αποτελούν το 16,42% της συνολικής έκτασης) θα αποτελείται από κοινόχρηστους χώρους, στη δεύτερη (42 περίπου στρέμματα που αποτελούν το 33,58% της συνολικής έκτασης) θα γίνουν κοινωφελείς υποδομές, και στην τρίτη (62 περίπου στρέμματα που αποτελούν τη μισή έκταση και βρίσκεται στο δυτικό παραλιακό μέτωπο) θα αναπτυχθεί τουριστικό και παραθεριστικό χωριό.