Ελλάκτωρ: Στα 24 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο αυξημένα κατά 82% - Τα βασικά μεγέθη

Ελλάκτωρ: Στα 24 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο αυξημένα κατά 82% - Τα βασικά μεγέθη

Πάνω από 700 εκατ. ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα.

Η Ελλάκτωρ ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη του 1ο Τριμήνου 2024.

Τα αποτελέσματα του 1ου Τριμήνου 2023, με τα οποία συγκρίνονται αυτά του 1ου Τριμήνου 2024, παρουσιάζονται διακριτά σε Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες (Σ.Δ.) και Διακοπείσες Δραστηριότητες (Δ.Δ.)· οι τελευταίες περιλαμβάνουν την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Αναλυτικά τα βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου 1ου Τριμήνου 2024

  • Πωλήσεις €90 εκατ., στα ίδια περίπου επίπεδα με τις πωλήσεις του 1ου Τριμ. ’23 από ΣΔ.
  • Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) €51,3 εκατ., αύξηση 15% (3M’23 ΣΔ €44,7 εκατ.), με περιθώριο EBITDA 57%, έναντι περιθωρίου 49% το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
  • Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) €32,1 εκατ., αύξηση 58% (3M’23 ΣΔ €20,4 εκατ.).
  • Καθαρά Κέρδη €24 εκατ. έναντι κερδών από ΣΔ €13,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αύξηση 82%.
  • Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €35,6 εκατ..
  • Καθαρή ρευστότητα Ομίλου: €493 εκατ. στις 31.03.2024 έναντι €308 εκατ. στις 31.12.2023.
  • Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου ανήλθαν σε €707 εκατ. στις 31.03.2024 έναντι €521 εκατ. στο τέλος του 2023.
  • Το σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ξεπερνά το €1 δισ. (€1.004,4 εκατ.), ήτοι €2,89 ανά μετοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ