ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαψεύδουν συμφωνία για την ΗΛΕΚΤΩΡ

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαψεύδουν συμφωνία για την ΗΛΕΚΤΩΡ

Δεν υπάρχει και δεν έχει υποβληθεί προσφορά, δεσμευτική ή μη

Οι εταιρείες ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και ΕΛΛΑΚΤΩΡ απαντώντας η κάθε μια σε σχετικές επιστολές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διέψευσαν δημοσιεύματα σχετικά με την εξαγορά από τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ της θυγατρικής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ επισημαίνονται τα εξής:

«Προς άρση κάθε αμφισβήτησης, ουδεμία συμφωνία υφίσταται, ούτε έχει υποβληθεί από την Εταιρεία οιαδήποτε προσφορά (δεσμευτική ή μη) προς την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. για την απόκτηση του ποσοστού που κατέχει στην ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική της προβαίνει σε ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό ως έχει νόμιμη υποχρέωση, εφόσον και όταν υπάρχει κάποιο γεγονός που να δημιουργεί υποχρέωση δημοσιοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ υπογραμμίζεται ότι :

«σε απάντηση της με αριθμ. 445/19.02.2024 Επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί πρόσφατου (17.02.2024) δημοσιεύματος της εφημερίδας «H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» σχετικά με υπογραφή μνημονίου για την εξαγορά από τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ της θυγατρικής της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ανακοινώνει με την παρούσα στο επενδυτικό κοινό ότι δεν έχει γίνει αποδέκτης πρότασης για την εξαγορά των μετοχών της στην εν λόγω θυγατρική εταιρεία.

Η Εταιρεία, τηρούσα τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεις, διαβεβαιώνει το επενδυτικό κοινό ότι εάν και εφόσον συντρέξει γεγονός, η δημοσιοποίηση του οποίου αναμένεται εύλογα να επηρεάσει την αγορά των μετοχών της, θα προβεί η ίδια υπεύθυνα στην δημοσιοποίησή του.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ