ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε θεσμικούς: Στόχος ο διπλασιασμός του EBITDA στα 1 δισ. ευρώ στην 5ετία

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε θεσμικούς: Στόχος ο διπλασιασμός του EBITDA στα 1 δισ. ευρώ στην 5ετία

«Στην πλέον κατάλληλη θέση για ισχυρή και μακροπρόθεσμη αξία»

Στρατηγικά τοποθετημένη – κατάλληλα εφοδιασμένη – και σε άριστη οικονομική και επιχειρησιακή υγεία. Με αυτό το τρίπτυχο περιέγραψε τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, η διοίκηση της εισηγμένης κατά την παρουσίασή της.

«Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν διανύει απλά την καλύτερη περίοδο στην πεντηκονταετή πορεία της, αλλά βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση για να επιτύχει ισχυρή και μακροπρόθεσμη αξία» επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιώργος Περιστέρης, απαριθμώντας τους παράγοντες που καθιστούν τον όμιλο μία μοναδική και ιδανική επιλογή για θεσμικούς επενδυτές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης και με βάση τα δεδομένα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στοχεύει να επιτύχει διπλασιασμό EBITDA, προσεγγίζοντας το 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, μέσα στην επόμενη πενταετία. Περαιτέρω, μόνο από την Αττική Οδό, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένει κατά μέσο όρο EBITDA άνω των 300 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση από την έναρξη της παραχώρησης και μετά, ενώ συνολικά ο κλάδος των παραχωρήσεων αναμένει μερίσματα 6 δισ. ευρώ στο σύνολο της ζωής των έργων, χωρίς να συνυπολογίζεται σε αυτά η συμβολή της Αττικής Οδού.

Αναφερόμενος στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο κ. Μάνος Μουστάκας, Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, σημείωσε: «Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν είναι απλώς ένας όμιλος επιμέρους δραστηριοτήτων. Είναι ένα σχολαστικά σχεδιασμένο, καθετοποιημένο και ολοκληρωμένο σύστημα που παράγει αυτοτελή αποτελέσματα δημιουργώντας παράλληλα και συνέργειες σε κάθε πτυχή των εργασιών μας. Αυτή η προσέγγιση δεν εξορθολογίζει απλώς τις διαδικασίες μας. Διασφαλίζει ότι μπορούμε να παρακολουθούμε, να αξιολογούμε και να ελέγχουμε το ρίσκο σε κάθε ξεχωριστό επίπεδο ενός έργου. Είναι μια προσέγγιση κατά την οποία κάθε κομμάτι μας συμπληρώνει το άλλο, μετατρέποντας πιθανές απειλές σε ευκαιρίες, μειώνοντας ως τελικό αποτέλεσμα κατά πολύ το συνολικό ρίσκο των επενδύσεών μας».

Ειδικά για την Αττική Οδό, η διοίκηση έκανε λόγο για ένα έργο που συμπληρώνει το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Ελλάδα, προσφέροντας σημαντικά σε επίπεδο εσόδων, EBITDA και μερισματικών αποδόσεων. Πρόκειται για ένα έργο χαμηλού ρίσκου και σταθερών αποδόσεων, με ιδιαίτερη ανθεκτικότητα όπως απέδειξε η απόδοσή του τόσο κατά την οικονομική κρίση όσο και κατά την πρόσφατη πανδημία, ενώ εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι υπό τη διαχείριση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μπορεί να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερα οφέλη μέσω συνεργειών.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της διοίκησης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:

 • Κατέχει ηγετική θέση σε όλους τους κλάδους δραστηριοποίησής της, οι οποίοι παράλληλα είναι κλάδοι που εμφανίζουν τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης όχι μόνο σε εγχώριο αλλά και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον.
 • Στις Παραχωρήσεις, είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής διαθέτοντας ένα από τα νεαρότερα (μέση συμβατική διάρκεια 25 έτη), πιο διαφοροποιημένα και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκια με έργα όπως η Αττική Οδός, η Εγνατία Οδός, το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης, το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα στο Ελληνικό κ.α.
 • Στην Ενέργεια, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός καθαρής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ 1.225 MW, ενώ η συνολική ισχύς των έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή ανέρχεται πλέον σε 2.500 MW. Στον τομέα της εμπορίας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου ο Όμιλος πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους ιδιώτες παρόχους ενέργειας, ενώ η ισχυρή παρουσία του και η καθετοποίηση στο κομμάτι της παραγωγής προσφέρει σημαντικά οφέλη. Εντός του Α’ Εξαμήνου του 2024 αναμένεται να μπει σε λειτουργία η νέα μονάδα στην Κομοτηνή ισχύος 877 MW.
 • Στην Κατασκευή, είναι ο μεγαλύτερος και πλέον κερδοφόρος Όμιλος, με το υψηλότερο ανεκτέλεστο ύψους € 5,7 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η ΤΕΡΝΑ διατηρεί ένα υγιές περιθώριο κερδοφορίας 7%, ενώ από το ανεκτέλεστό της ποσοστό μόλις 28% αφορά σε αμιγώς δημόσια έργα, ενώ ποσοστό μεγαλύτερο του 55% αφορά σε έργα στα οποία ο Όμιλος συμμετέχει ή εκτελεί εξ ολοκλήρου ως επενδυτής, διαθέτοντας άρα καλύτερη ορατότητα και επωφελούμενος από τις συνέργειες.
 • Έχει σταθερή μετοχική σύνθεση, στιβαρή διοίκηση, την πολυπληθέστερη κατασκευαστική ομάδα, τον αρτιότερο εξοπλισμό, σημαντικό αριθμό έργων με χαρακτηριστικά που ταιριάζουν απόλυτα στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, αλλά και πολλές συνέργειες μεταξύ των κλάδων δραστηριοποίησής της. Ως αποτέλεσμα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μπορεί να είναι πολύ πιο επιλεκτική στις επενδύσεις αλλά και πολύ πιο ανταγωνιστική στις προσφορές της, άρα και πιο επιτυχημένη.
 • Διαθέτει την απαραίτητη οικονομική ευρωστία, την κεφαλαιακή διάρθρωση αλλά και το πιστοληπτικό προφίλ, για να προχωρήσει το επενδυτικό πλάνο των 10 δισ. ευρώ:
 • Έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για όλες τις μεγάλες επενδύσεις της (Εγνατία, Καφηρέας, Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής Κομοτηνής, Αμφιλοχία κ.α.)
 • 67% του δανεισμού χωρίς αναγωγή στην μητρική εταιρεία
 • 73% του δανειακού χαρτοφυλακίου με σταθερά (fixed) επιτόκια ή hedged με την χρήση swaps, προσφέροντας προστασία έναντι διακυμάνσεων επιτοκίων
 • 4,10% μέσο κόστος δανεισμού (4,29% περιλαμβάνοντας το κόστος των swap)
 • Αναφορικά με την μητρική το σύνολο του δανεισμού της είναι fixed με μέσο κόστος 2,75% και χωρίς σημαντικές υποχρεώσεις έως το 2027, προσφέροντας σημαντικό ανοικτό ορίζοντα
 • Ταμειακά διαθέσιμα στην μητρική και σε 100% θυγατρικές σχεδόν 1,2 δισ. ευρώ, μη προσμετρώντας διαθέσιμες πιστοδοτικές γραμμές
 • Δείκτης net debt/EBITDA 2.1x σταθερός από την αρχή του έτους – σε πολύ χαμηλό επίπεδο σε σχέση με τον κλάδο

Αναλύοντας τη χρηματοοικονομική διάρθρωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Γενική Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, κα. Πηνελόπη Λαζαρίζου, επεσήμανε πως «η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει στον ισολογισμό της πρώτον υψηλή ρευστότητα, δεύτερον περιουσιακά στοιχεία που παράγουν σημαντικού ύψους, διαφοροποιημένες και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές, τρίτον ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και τέταρτον δανειακή θέση με ανταγωνιστικούς όρους διάρκειας και τελικού κόστους. Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες περαιτέρω βελτιστοποίησης του ενεργητικού και του παθητικού μας, λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές κεφαλαίου (capital multipliers), παρέχοντας τα μέσα για την απρόσκοπτη υλοποίηση τόσο του υφιστάμενου επενδυτικού μας σχεδίου όσο και για την εκμετάλλευση νέων ευκαιριών, με τελικό στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αξίας του μετόχου μας».

Στη διάθεσή σας,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ