ΕΥΔΑΠ: Στο ελληνικό Δημόσιο οι μετοχές της ΕΕΣΥΠ

ΕΥΔΑΠ: Στο ελληνικό Δημόσιο οι μετοχές της ΕΕΣΥΠ

Ολοκλήρωση της μεταβίβασης των 53.250.001 μετοχών

Την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των 53.250.001 μετοχών (50%+1 μετοχή) κυριότητας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ ΑΕ) στο Ελληνικό Δημόσιο, γνωστοποίησε σήμερα η ΕΥΔΑΠ.

Συγκεκριμένα, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα ότι «το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου (έμμεσα και άμεσα) που ελέγχει το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 65.319.740 (61,33%) εκ των οποίων τα άμεσα δικαιώματα ψήφου αφορούν σε 53.250.001 κοινές ονομαστικές μετοχές (50% +1 μετοχή) και τα έμμεσα δικαιώματα ψήφου αφορούν σε 12.069.739 (11,33%) κοινές ονομαστικές μετοχές.

Το σύνολο δικαιωμάτων ψήφου του Ελληνικού Δημοσίου στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (άμεσα και έμμεσα) παρέμεινε αμετάβλητο σε 61,33%. Η μεταβολή αφορά στην αυτοδίκαιη και χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση 53.250.001 μετοχών (50%+1 μετοχή) στις 03.08.2023, κυριότητας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ ΑΕ) στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.5045/23 (ΦΕΚ Α΄136/29-7-2023).

Τα δικαιώματα ψήφου των 12.069.739 κοινών ονομαστικών μετοχών (11,33%) αφορούν στο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει άμεσα το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει καθολικά κατά 100% την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.) η οποία με σειρά της ελέγχοντας κατά 100% το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», ελέγχει έμμεσα τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου.

Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής (άμεσης και έμμεσης) του Ελληνικού Δημοσίου δεν έχει μεταβληθεί».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ