Ελλάκτωρ: Εξετάζει το σενάριο πώλησης του 25% της Anemos – Δεν υπάρχει οριστική συμφωνία

Ελλάκτωρ: Εξετάζει το σενάριο πώλησης του 25% της Anemos – Δεν υπάρχει οριστική συμφωνία

Η Εταιρεία παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην ενεργή και αποτελεσματική διαχείριση των συμμετοχών της

Καμία συμφωνία δεν υπάρχει για την πώληση της συμμετοχής της Ελλάκτωρ, ύψους 25%, στην Anemos, όπως σημειώνει η εταιρεία σε απάντηση σχετικού ερωτήματος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ωστόσο, συμποληρώνει, η εταιρεία προσανατολίζεται στην ενεργή και αποτελεσματική διαχείριση των συμμετοχών της, στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της αξίας με τους μετόχους. Συνεπώς, εξετάζει τις στρατηγικές επιλογές της για την συμμετοχή στην Anemos, μεταξύ των οποίων και την ενδεχόμενη πώλησή της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελλάκτωρ:

«Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε απάντηση του από 20.07.2023 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε σχέση με την εταιρική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ANEMOS RES Α.Ε. («Anemos»), η οποία ανέρχεται σε 25%, ουδεμία συμφωνία υφίσταται για την πώληση της συμμετοχής αυτής.

Όπως έχει και στο παρελθόν επισημανθεί, η Εταιρεία παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην ενεργή και αποτελεσματική διαχείριση των συμμετοχών της, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους. Στο πλαίσιο αυτό, διεθνής εξειδικευμένος Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος έχει αναλάβει την αξιολόγηση επί των στρατηγικών επιλογών για την συμμετοχή στην ANEMOS RES, μεταξύ των οποίων και την ενδεχόμενη πώλησή της.

Ενόψει των ανωτέρω, η Εταιρεία διαβεβαιώνει το επενδυτικό κοινό πως αν συντρέξει γεγονός η δημοσιοποίηση του οποίου αναμένεται εύλογα να επηρεάσει την αγορά των μετοχών της, θα προβεί η ίδια υπεύθυνα και με σαφήνεια στη δημοσιοποίησή του, εντός του πλαισίου και σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ανωτέρω ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν σχετικού προφορικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ