Γιατί η επενδυτική βαθμίδα "οδηγεί" κεφάλαια προς τη χώρα μας.

Γιατί η επενδυτική βαθμίδα "οδηγεί" κεφάλαια προς τη χώρα μας.
Σημαντικό το διακύβευμα και για την ευρύτερα εννοούμενη επενδυτική κοινότητα, από την αγορά χρέους (κρατικό/πρωτογενής-δευτερογενής, ιδιωτικό-εταιρικό) μέχρι το χρηματιστήριο, τα αμοιβαία κεφάλαια, την αξιοποίηση πόρων επαγγελματικών ασφαλιστικών ταμείων και όσων συνθέτουν τον εν λόγο χώρο. Με την συλλογιστική πως, η επενδυτική βαθμίδα "ξεκλειδώνει" την διαδικασία επανόδου του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των αναπτυγμένων είναι προφανής η σημασία του εάν είναι και πόσο "ώριμο" για μία τέτοια προοπτική κυρίως δε τι θα πρέπει να γίνει μέχρι τότε ώστε να έχει το απαιτούμενο "βάθος" για να υποδεχθεί τα σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια που θα εισρεύσουν στην εγχώρια κεφαλαιαγορά.
Κυρίως επενδυτικού χαρακτήρα (και προσανατολισμού) κεφάλαια, πιο "συντηρητικά" και μακροπρόθεσμα, ζωογόνα τόσο για τις τράπεζες- που σταδιακά θα πρέπει να μειώσουν τον λόγο κεφαλαίων ως προς το DTC- όσο για την εγχώρια επιχειρηματικότητα καθώς αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό-πετυχαίνοντας εξαγωγές ρεκόρ φέτος- κεφάλαια απαραίτητα για την περαιτέρω ενίσχυση ομίλων, επιχειρήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων. Σημαντικά για το μέγεθος της οικονομίας αρκεί να αναφερθούν ενδεικτικά 2 ευρύτερα εννοούμενοι κλάδοι της "ενέργειας" και των "κατασκευών-υποδομών".
Ως μέρος του NGEU, η Ελλάδα διαθέτει έως και 30,5 δισ. ευρώ (17,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια) διαθέσιμα στο πλαίσιο του RRF για την περίοδο 2021-2026. Αυτό καθιστά την Ελλάδα τον μεγαλύτερο δικαιούχο στην ΕΕ σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας της. Περισσότερο από το ένα τρίτο των κονδυλίων έχει προγραμματιστεί για την πράσινη μετάβαση της χώρας, σχεδόν το ένα τέταρτο για την ψηφιοποίηση και το υπόλοιπο για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων, πολιτικών για την αγορά εργασίας, την υγειονομική περίθαλψη και δημόσια διοίκηση, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής διοίκησης και της δικαιοσύνης.
Η δεύτερη πληρωμή RRF της Ελλάδας ύψους 3,6 δισ. ευρώ πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 μετά την πρόωρη εκπλήρωση 28 ορόσημων και στόχων. Εάν χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά, πιστεύουμε ότι αυτά τα κεφάλαια θα μπορούσαν να επιταχύνουν διαρθρωτικές βελτιώσεις στην οικονομία, να συμβάλουν σε ισχυρότερη ανάπτυξη και να βελτιώσουν την ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους στον προβλεπόμενο ορίζοντα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ