Αλλαγές στους δείκτες του Χ.Α. - Ο αριθμός των κλαδικών δεικτών θα μειωθεί σε 10

Αλλαγές στους δείκτες του Χ.Α. - Ο αριθμός των κλαδικών δεικτών θα μειωθεί σε 10

Κυριότερος σκοπός των αλλαγών είναι η ορθότερη αποτύπωση των τάσεων και των επιδόσεων της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς

Tο Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε σήμερα ότι σε συνεργασία με τον οίκο FTSE Russell, αποφάσισε αλλαγές στον αριθμό των υπολογιζόμενων χρηματιστηριακών δεικτών καθώς και αναδιαμόρφωση των κλαδικών δεικτών. Κυριότερος σκοπός των αλλαγών είναι η ορθότερη αποτύπωση των τάσεων και των επιδόσεων της Ελληνικής Χρηματιστηριακής Αγοράς.

Ειδικότερα αποφασίστηκε:

• Αναδιαμόρφωση Κλαδικών Δεικτών
Δημιουργία νέων κλαδικών δεικτών, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων. Το περιβάλλον επιλογής των νέων κλαδικών δεικτών μεταφέρεται από το Επίπεδο ΙΙ ("Supersector”) στο Επίπεδο Ι ("Industry”) του μοντέλου κλαδικής κατάταξης των εταιρειών (ICB) με τη συγχώνευση σε έναν δείκτη, αντίστοιχα, των:
o Technology και Telecommunications
o Energy και Utilities
διασφαλίζοντας ικανοποιητικό αριθμό συμμετεχόντων εταιρειών.

Για τον υπολογισμό κλαδικού δείκτη τίθεται ελάχιστος αριθμός τριών (3) συμμετεχόντων εταιρειών και εισάγεται μέγιστη στάθμιση (Capping) 40% ώστε να περιοριστεί το βάρος εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης στη σύνθεση των δεικτών.

Να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός του υφιστάμενου κλαδικού δείκτη FTSE/XA Τράπεζες θα συνεχιστεί κανονικά.

Η τιμή εκκίνησης των νέων κλαδικών δεικτών θα είναι οι 5,000 μονάδες.

Η δομή του υφιστάμενου και του νέου μοντέλου δημιουργίας και υπολογισμού κλαδικών δεικτών είναι η εξής:

Μετά την εφαρμογή των αλλαγών, ο αριθμός των κλαδικών δεικτών θα μειωθεί από δεκαεννέα (19) σε δέκα (10).

• Κατάργηση Υφιστάμενων Δεικτών
o ATHEX Select
o ATHEX Select Plus
o FTSE/ΧΑ Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus
o FTSE/ΧΑ Mid & Small Θεμελιωδών Μεγεθών

Όλες οι αλλαγές θα ισχύσουν από την επόμενη τακτική αναθεώρηση της σύνθεσης των δεικτών (Νοέμβριος 2023).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ