Τράπεζες: Στην Ελλάδα η πιο γρήγορη μείωση καταστημάτων-υπαλλήλων στην Ευρωζώνη

Τράπεζες: Στην Ελλάδα η πιο γρήγορη μείωση καταστημάτων-υπαλλήλων στην Ευρωζώνη

Συνεχίσθηκε και το 2019 η μείωση των τραπεζικών καταστημάτων και του αριθμού των τραπεζοϋπαλλήλων στην Ελλάδα

Συνεχίσθηκε και το 2019 η τάση μείωσης των τραπεζικών καταστημάτων και του αριθμού των τραπεζοϋπαλλήλων στην Ελλάδα, με εντονότερο ρυθμό από ότι στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EU structural financial indicators).

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των τραπεζικών καταστημάτων που λειτουργούσαν στην Ελλάδα στο τέλος του 2019 ανερχόταν σε 1.834 από 1.981 στο τέλος του 2018 (ποσοστό μείωσης 7,4%) και 2.547 στο τέλος του 2015 (ποσοστό μείωσης 28% στην τετραετία).

Στην Ευρωζώνη, ο αριθμός των τραπεζικών καταστημάτων μειώθηκε στα 128.753 πέρυσι από 135.057 το 2018 (ή κατά 4,7%) και 156.065 το 2015 (ή κατά 17,5% στην τετραετία).

Ο αριθμός των τραπεζοϋπαλλήλων στην Ελλάδα ανήλθε πέρυσι στους 36.727 από 39.383 το 2018 (ποσοστό μείωσης 6,7%) και 46.095 το 2015 (ποσοστό μείωσης 20,3% στην τετραετία).

Αντίστοιχα, στην Ευρωζώνη ο αριθμός τους μειώθηκε στους 1.851.534 πέρυσι από 1.873.189 το 2018 (ή κατά 1,2%) και 1.997.643 το 2015 (ή κατά 7,3% στην τετραετία).

Η Ελλάδα συνέχισε να έχει και πέρυσι την υψηλότερη συγκέντρωση στο τραπεζικό σύστημά της, καθώς το ενεργητικό των πέντε μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων αντιστοιχούσε στο 97,4% του συνολικού ενεργητικού έναντι 96,8% το 2018 και 95,2% το 2015.

Η Εσθονία και η Λιθουανία είναι οι δύο άλλες χώρες της Ευρωζώνης, όπου τα αντίστοιχα ποσοστά είναι υψηλότερα από το 90% (93% και 90,4%, αντίστοιχα). Αντίθετα, τον χαμηλότερο βαθμό συγκέντρωσης είχαν τα τραπεζικά συστήματα του Λουξεμβούργου (27,7%) και της Γερμανίας (31,2%).

Ο αριθμός των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων από χώρες της ΕΕ μειώθηκε σε 17 από 18 το 2018 (όσο και το 2015), ενώ ο αριθμός των θυγατρικών τραπεζών από χώρες της ΕΕ ανήλθε σε δύο όπως και το 2018 (τρία το 2015).

Ο αριθμός των υποκαταστημάτων από τράπεζες χωρών εκτός της ΕΕ μειώθηκε σε τρία από τέσσερα το 2018 (όσο και το 2015), ενώ δεν υπάρχουν θυγατρικές τραπεζών εκτός της ΕΕ.

Τέλος, το συνολικό ενεργητικό υπό διαχείριση των ασφαλιστικών εταιρειών και των συνταξιοδοτικών ταμείων στην Ελλάδα αυξήθηκε το 2019 στα 18,882 δισ. ευρώ από 17,042 δισ. ευρώ το 2018 και 16,650 δισ. ευρώ το 2015, αλλά παραμένει πολύ χαμηλό σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος στην Ευρωζώνη, το οποίο εκτινάχθηκε στα 10,897 τρισ. ευρώ πέρυσι από 10,128 τρισ. ευρώ από 6,544 τρισ. ευρώ το 2015.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ