Στο 5,20% το ποσοστό της BlackRock στην Alpha

Στο 5,20% το ποσοστό της BlackRock στην Alpha

Στο 5,20% διαμορφώνεται το ποσοστό της Alpha Bank που ελέγχεται από την BlackRock.

Σε σχετική της ανακοίνωση στις χρηματιστηριακές αρχές η τράπεζα ενημερώνει πως η BlackRock, Inc., κατόπιν της από 29.05.2020 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 28.05.2020 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές,καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα αποκτήσεως μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό άνω του ορίου του5%επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης, αφαιρουμένων αυτών που κατέχει το ΤΧΣ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ