Ρυθμίζουν δάνεια για να αποφύγουν τους πλειστηριασμούς

Ρυθμίζουν δάνεια για να αποφύγουν τους πλειστηριασμούς


 

 

Ισχυρό μέσο πίεσης για αλλαγή στάσης απέναντι στις υποχρεώσεις τους στις Τράπεζες φαίνεται πως άρχισαν να αποτελούν οι πλειστηριασμοί ακινήτων για στρατηγικά κακοπληρωτές που είχαν πάψει να τα δάνειά τους τα τελευταία χρόνια.

Τα πρώτα αποτελέσματα στη μάχη κατά των στρατηγικών κακοπληρωτών, δηλαδή όσων έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσουν το δάνειό τους και συνειδητά δεν το κάνουν, αποδίδουν οι πλειστηριασμοί που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία περίπου 20% των οφειλετών προσέρχεται για ρύθμιση λίγο πριν τον πλειστηριασμό, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι πλειστηριασμοί λειτουργούν ως ισχυρό μέσο πίεσης κατά των στρατηγικών κακοπληρωτών, με ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό στην επίτευξη του στόχου των τραπεζών για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις που έχουν διατυπωθεί, περίπου 25% των δανειοληπτών που δεν αποπληρώνει τις οφειλές του είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, που δρουν τελικά όχι μόνον σε βάρος του τραπεζικού συστήματος αλλά και όσων πραγματικά δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους.

Την ίδια στιγμή οι τράπεζες συνεχίζουν με σταθερούς ρυθμούς τις ρυθμίσεις δανείων, προσφέροντας και νέες λύσεις, σε όσους πραγματικά έχουν ανάγκη και βρέθηκαν στο «κόκκινο». Όπως τονίζουν επιτελικά τραπεζικά στελέχη οι συνεργάσιμοι δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αποπληρωμής δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, καθώς υπάρχει πληθώρα λύσεων ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Όλες οι τράπεζες έχουν οργανώσει πλέον έτσι τις δομές τους ώστε να είναι σε θέση από το τραπεζικό κατάστημα να υποδέχονται τα αιτήματα ρύθμισης και σε συνεργασία με τον πελάτη να τα διεκπεραιώνουν με ταχείς ρυθμούς.

Στόχος πλέον των τραπεζών είναι η σταθερή επάνοδος στις πραγματικές τραπεζικές εργασίες, με βασική τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Η εικόνα των δανειοληπτών που σπεύδουν στις τράπεζες για να προλάβουν να σώσουν την περιουσία τους πριν εκπλειστηριαστεί είχε διαφανεί από τον περασμένο Ιανουάριο όταν και αυξήθηκαν σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2017κατά 15% έως 20% οι ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Ο φόβος αυτός ανάγκασε ήδη χιλιάδες δανειολήπτες να σπεύσουν στα γκισέ των Τραπεζών επιζητώντας μια ευνοϊκή ρύθμιση η ένα ικανοποιητικό διακανονισμό για το δάνειο τους.