ΕΚΤ: Aυξήθηκαν οι χορηγήσεις δανείων στις επιχειρήσεις της Ευρωζώνης

ΕΚΤ: Aυξήθηκαν οι χορηγήσεις δανείων στις επιχειρήσεις της Ευρωζώνης

Η προσφορά χρήματος με ευρεία έννοια (Μ3) αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 5% έναντι 5,2% τον Σεπτέμβριο.

Σημαντική επιτάχυνση των χορηγήσεων δανείων από τις τράπεζες της Ευρωζώνης προς τις επιχειρήσεις σημειώθηκε τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ενισχύθηκε στο 2,9% από 2,4% τον Σεπτέμβριο, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός για δάνεια στα νοικοκυριά διατηρήθηκε αμετάβλητος στο 2,7%.
Η προσφορά χρήματος με ευρεία έννοια (Μ3) αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 5% έναντι 5,2% τον Σεπτέμβριο. Υποχώρηση σημείωσε και ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της προσφοράς χρήματος με στενή έννοια (Μ1), που περιλαμβάνει τη νομισματική κυκλοφορία και τις καταθέσεις μίας ημέρας, και διαμορφώθηκε στο 9,4% από 9,8% τον Σεπτέμβριο.