Ολοκληρώθηκε η πώληση του 4,5% της Πειραιώς από την BCP

 Ολοκληρώθηκε η πώληση του 4,5% της Πειραιώς από την BCP
Mέσα σε τέσσερις ώρες, άνοιξε και έκλεισε το βιβλίο pροσφορών για την πώληση του 4,5% της τράπεζας Πειραιώς, από την BCP, θυγατρική της Millenium.

Η πώληση ήταν προσυμφωνημένη και οι αγοραστές τυγχάνουν της έγκρισης της τράπεζας Πειραιώς.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της BCP, δόθηκε αντίτιμο 1,5 ευρώ για κάθε μετοχή και 0,6 ευρώ για κάθε warrant. Τα έσοδα από τη συναλλαγή φτάνουν τα 494 εκατ. ευρώ για τον πορτογαλικό όμιλο.
Η BCP είχε συμμετάσχει στην ΑΜΚ της Πειραιώς με 400 εκατ. ευρώ και είχε δεσμευθεί να διακρατήσει τις μετοχές για δυο τρίμηνα. Για το πρώτο τρίμηνο δεσμευόταν να διακρατήσει τις μετοχές και για το δεύτερο είχε δικαίωμα να τις πουλήσει, εάν και εφόσον υπήρχε σύμφωνη γνώμη της διοίκησης της Πειραιώς.
Η διοίκηση της Πειραιώς συμφώνησε στην πώληση έχοντας πρώτα εγκρίνει τους υποψήφιους αγοραστές οι οποίοι πλέον θα συμμετέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο και έτσι η BCP προχώρησε στην πώληση του ποσοστού της, το οποίο ούτω ς ή άλλως είχε επενδύσει προσωρινά, στο πλαίσιο εξαγοράς της Millenium από την Πειραιώς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ