Κατά 1 δισ. ευρώ μειώθηκαν οι καταθέσεις στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο

 Κατά 1 δισ. ευρώ μειώθηκαν οι καταθέσεις στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο
Κατά 1 δισ. ευρώ μειώθηκαν οι καταθέσεις στην Ελλάδα τον Σετέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, στην Ελλάδα οι καταθέσεις των νοικοκυριών εμφάνισαν μείωση της τάξης του 1 δισ. ευρώ στα 135,7 δισ. ευρώ,το Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω των πληρωμών φόρων.
Στην Κύπρο, οι καταθέσεις συρρικνώθηκαν κατά 1% στα 35,56 δις ευρώ σε σχέση με τον Αύγουστο, όταν μειώθηκαν 2,1% σε μηνιαία βάση. Στο ψηλότερο σημείο τους, τον Μάιο του 2012, είχαν ανέλθει στα 50,5 δις ευρώ. Αξίζει να σημειώσουμε πως στην Κύπρο εξακολουθούν να είναι σε ισχύ οι περιορισμοί στις κινήσεις των κεφαλαίων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, τα οποία είναι εποχικά προσαρμοσμένα και διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που δημοσιεύουν ξεχωριστά οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, οι καταθέσεις και στις υπόλοιπες χώρες της ευρω-περιφέρειας παρέμειναν σχετικά σταθερές.
Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μείωθηκαν ελαφρώς, εκτός από την Ελλάδα, και στην Ισπανία, την Ιταλία και την Σλοβενία. Αντίθετα, αύξηση των καταθέσεων σημειώθηκε σε Ιρλανδία και Πορτογαλία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ