Μείωση σε καταθέσεις και δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Ιανουάριο

Μείωση σε καταθέσεις και δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Ιανουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Μείωση κατά 1,4 δισ. ευρώ εμφάνισαν οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος με αποτέλεσμα το συνολικό τους υπόλοιπο να υποχωρήσει στα 139,8 δισ. ευρώ.

Συνολικά στον ιδιωτικό τομέα οι καταθέσεις κατέγραψαν μείωση κατά 4,5 δισ.ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό τους υπόλοιπο να διαμορφωθεί στα 184,1 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 5 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 3,5% από 4,8% τον προηγούμενο μήνα.

Η εξέλιξη αντανακλά κατά κύριο λόγο τη μείωση κατά 3 δισ. ευρώ των καταθέσεων των επιχειρήσεων έναντι αύξησης κατά 1.790 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 2,9% από 5,8% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 3.4 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2,6 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 305 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 830 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος αύξηση κατά 146 εκατ. ευρώ εμφάνισαν οι καταθέσεις από την Γενική Κυβέρνηση.

Στο σκέλος των δανείων o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε σε 5,7% από 6,3% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 2,021 δισ.ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,838 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις τον Ιανουάριο του 2023, ήταν αρνητική κατά 1.728 εκατ.ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.949 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 11,3% από 12,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε σε 10,6% από 11,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 1.405 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.301 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 18,0% από 16,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 323 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 647 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος αρνητική κατά 203 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Ιανουάριο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 132 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,4% από -2,5% τον προηγούμενο μήνα.

Συγκεκριμένα στα στεγαστικά δάνεια η καθαρή ροή χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 164 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός να σημειώσει μείωση κατά 3,6%. Αρνητική επίσης, κατά 34 εκατ. ευρώ ήταν η ροή χρηματοδότησης στα καταναλωτικά δάνεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ