Δήμας: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των Ερευνητικών Ινστιτούτων

Δήμας: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των Ερευνητικών Ινστιτούτων

Η συστηματική, αντικειμενική και υψηλής ποιότητας αξιολόγηση αποτελεί αναγκαίο παράγοντα για την προώθηση της αριστείας σε όλα τα επίπεδα του ερευνητικού ιστού της χώρας

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των ερευνητικών ινστιτούτων της χώρας και παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα και στατιστικά στοιχεία στην ερευνητική κοινότητα, στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, η αξιολόγηση αποτελεί διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο Ερευνητικά Κέντρα, ερευνητές, ερευνητικά έργα, μελέτες ή προγράμματα χαρακτηρίζονται από υψηλή επιστημονική ποιότητα και ανταποδοτικότητα προς το κοινωνικό σύνολο.

Η συστηματική, αντικειμενική και υψηλής ποιότητας αξιολόγηση αποτελεί αναγκαίο παράγοντα για την προώθηση της αριστείας σε όλα τα επίπεδα του ερευνητικού ιστού της χώρας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, o γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιος Κυριαζής, ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) ομότιμος καθηγητής Σπύρος Αρταβάνης-Τσάκωνας και τα μέλη του ΕΣΕΤΕΚ, οι οποίοι ανέλυσαν την διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα, επισημαίνοντας τις νησίδες αριστείας που αναδείχθηκαν από αυτή.

Η αξιολόγηση υποστηρίχθηκε για πρώτη φορά από την βραβευμένη ψηφιακή πλατφόρμα "RIVIEW", η οποία αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Μέσω της εν λόγω πλατφόρμας θα μπορούν να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρηματοδότηση, το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές των ερευνητικών ινστιτούτων. Κάθε ερευνητικό κέντρο και τα ινστιτούτα του είναι υπεύθυνα για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ερευνητικού τους έργου, τη διαμόρφωση αποτελεσματικών υποδομών, την οικονομική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων και διαθέσιμης τεχνογνωσίας, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών όταν ζητείται από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, καθώς και για την αποτελεσματική απόδοση των υπηρεσιών τους, σύμφωνα και με τις διεθνείς πρακτικές.

Υπενθυμίζεται ότι συγκροτούνται Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση Ινστιτούτων και Ερευνητικών Κέντρων, υπό την εποπτεία του ΕΣΕΤΕΚ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ