ΔΗΜΑΣ

27/03/2023 19:36 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμας: Διεύρυνση της συνεργασίας Ελλάδας- Κύπρου στην Έρευνα και Καινοτομία

Σκοπός της συνάντησης ήταν η κοινή πρόθεση των δύο πλευρών για διεύρυνση, επέκταση και παρουσίαση της ισχύουσας Διακρατικής Συμφωνίας Ελλάδας-Κύπρου…
21/02/2023 20:36 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμας: Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των Ερευνητικών Ινστιτούτων

Η συστηματική, αντικειμενική και υψηλής ποιότητας αξιολόγηση αποτελεί αναγκαίο παράγοντα για την προώθηση της αριστείας σε όλα τα επίπεδα του…
20/02/2023 22:02 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δήμας: 11,5 εκατ. ευρώ για την ελληνική συμμετοχή σε δύο ευρωπαϊκές συμπράξεις

Οι συμπράξεις αυτές, στις οποίες η Ελλάδα είναι μέλος, χρηματοδοτούνται από κονδύλια από την ΕΕ, μέσω του Προγράμματος Έρευνας και…
16/01/2023 21:16 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμας: 6,4 εκατ. ευρώ για Μεταφραστική Έρευνα σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών

Δημιουργείται ένα διεπιστημονικό εργαστήριο με παγκόσμιο αποτύπωμα στην προώθηση μεθόδων ψηφιακών διεργασιών, στο οποίο θα οικοδομηθούν υποδομές προηγμένων ψηφιακών κατασκευών…
10/01/2023 18:33 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμας: 21,1 εκατ. ευρώ για το Ερευνητικό Κέντρο «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, γεγονός που προϋποθέτει εκτεταμένες επεμβάσεις, τόσο στο κέλυφος, όσο και…
03/06/2022 18:29 - ΕΛΛΑΔΑ

Χρ. Δήμας: Δράσεις σχεδιάζει για την αγροδιατροφή

Αποτελεσματικότερη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με την έρευνα και την καινοτομία   
18/02/2022 19:49 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμας:  533 νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν εγγραφεί στο Elevate Greece 

Οι παροχές που προσφέρονται από τους επίσημους υποστηρικτές στις νεοφυείς επιχειρήσεις περιλαμβάνουν χρηματικά έπαθλα, πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο καινοτομίας που…
14/02/2022 19:23 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρ. Δήμας: Προτεραιότητα η σύνδεση της έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα

Παράλληλα, με το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, το 20% των συνολικών πόρων θα κατευθυνθεί προς την προώθηση της καινοτομίας και…
11/02/2022 18:42 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρ. Δήμας: Συνεργασία της Amazon Web Services με το Εlevate Greece

Μέσω του προγράμματος AWS Activate, προσφέρει μονάδες (credits) για την κάλυψη του κόστους χρήσης υπηρεσιών AWS, τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευσ…
01/10/2021 19:06 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χ. Δήμας: Έρευνα και καινοτομία "κλειδί" για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Η πολιτική της κυβέρνησης έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο οι νέοι και οι νέες Έλληνες θα…
29/09/2021 20:09 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε για τις πολιτικές πράσινης μετάβασης ο Χρ. Δήμας

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρουσίασε την πρόταση της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη σύσταση ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού με σκοπό τη…