Λ. Σαράντη (ΣΒΕ): Πολλαπλασιαστές της ανάπτυξης οι ευκαιρίες από το νέο ΕΣΠΑ

Λ. Σαράντη (ΣΒΕ): Πολλαπλασιαστές της ανάπτυξης οι ευκαιρίες από το νέο ΕΣΠΑ

Εκδήλωση παρουσίασης του ΕΣΠΑ 2021-2027

Πολλαπλασιαστές της ανάπτυξης στη χώρα και ειδικά στην περιφέρεια, θα πρέπει να γίνουν οι ευκαιρίες από το νέο ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, Λουκία Σαράντη.

Σε εκδήλωση παρουσίασης του ΕΣΠΑ 2021-2027 σήμερα και συγκεκριμένα των χρηματοδοτικών ευκαιριών για τη βιομηχανία σε τομεακό και περιφερειακό επίπεδο, με αποκλειστικό ομιλητή τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη, η κ. Σαράντη ανέφερε ότι η βιομηχανία αναμένει τα χρηματοδοτικά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ για την υλοποίηση επενδύσεων, για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, την πράσινη ανάπτυξη και την παραγωγή νέων υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι δράσεις που έχουν προβλεφθεί στο νέο ΕΣΠΑ αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων για τη βιομηχανία, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας.

Ειδικότερα, τόνισε ότι οι δράσεις ψηφιακού και πράσινου μετασχηματισμού του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 σχεδιάστηκαν για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επιπλέον τόνισε ότι η διοχέτευση των πόρων πλέον γίνεται με κριτήρια την αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών των επιχειρήσεων και λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική ένταση της κάθε επένδυσης.

Ο κ. Τσακίρης ανέφερε ότι τόσο το ΕΣΠΑ όσο και το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελούν μοναδική ευκαιρία για τη χώρα για την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της οικονομίας μας. Στο πλαίσιο αυτό ο σχεδιασμός του υπουργείου εστιάζεται στη διαμόρφωση των εργαζομένων της επόμενης ημέρας, οι οποίοι θα διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες και τα ανάλογα προσόντα τα οποία θα αναγνωρίζονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων για τη χώρα μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση τα τομεακά προγράμματα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», «Ανταγωνιστικότητα», «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», και «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» φιλοδοξούν να δημιουργήσουν τους εργαζόμενους που θα γίνουν οι φορείς αλλαγής του παραγωγικού υποδείγματος, ενώ τα 13 νέα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στοχεύουν στην αποτελεσματική διασύνδεση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με τις περιφερειακές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ