Αλλαγές στο σχέδιο της ΕΕ για ανώτατο όριων τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο

Το νομοσχέδιο αποδυνάμωνει τις προηγούμενες ναυτιλιακές διατάξεις Διπλωμάτες της ΕΕ θα συζητήσουν και ενδεχομένως να εγκρίνουν ανώτατο όριο την Τετάρτη

Αλλαγές στο σχέδιο της ΕΕ για ανώτατο όριων τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδυνάμωσε την τελευταία της πρόταση κυρώσεων για ανώτατο όριο τιμών στις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας, καθυστερώντας την πλήρη εφαρμογή της και αμβλύνοντας βασικές ναυτιλιακές διατάξεις.

Το μπλοκ πρότεινε να προστεθεί μια μετάβαση 45 ημερών στην εισαγωγή του ανώτατου ορίου, σύμφωνα με έγγραφο όπως αναφέρει το Bloomberg. Η προτεινόμενη περίοδος χάριτος θα ισχύει για το πετρέλαιο που θα φορτωθεί πριν από τις 5 Δεκεμβρίου, ημερομηνία έναρξης των κυρώσεων για το πετρέλαιο και θα εκφορτωθεί μέχρι τις 19 Ιανουαρίου, ευθυγραμμίζοντας την ΕΕ με ρήτρα που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι πρεσβευτές της ΕΕ θα συναντηθούν την Τετάρτη με στόχο την έγκριση του ανώτατου ορίου. Οι διπλωμάτες αναμένεται να συζητήσουν επίσης το επίπεδο των τιμών στη συνάντηση. Εάν υποστηρίξουν την πρόταση, η ΕΕ και η Ομάδα των Επτά θα μπορούσαν να ανακοινώσουν το ανώτατο όριο ήδη από το βράδυ της Τετάρτης.

Το ανώτατο όριο θα απαγόρευε στις εταιρείες να παρέχουν ναυτιλία και υπηρεσίες, όπως ασφάλιση, μεσιτεία και οικονομική βοήθεια, που απαιτούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου οπουδήποτε στον κόσμο, εκτός εάν το πετρέλαιο πωλείται κάτω από το συμφωνηθέν όριο.

Οι ΗΠΑ πίεσαν τους συμμάχους τους στην Ευρώπη να τροποποιήσουν ένα πακέτο κυρώσεων για το πετρέλαιο, το οποίο περιελάμβανε την πλήρη απαγόρευση των υπηρεσιών, που υιοθέτησε αρχικά το μπλοκ τον Ιούνιο προσθέτοντας το ανώτατο όριο τιμών με δύο στόχους: να διατηρήσει το ρωσικό πετρέλαιο στην αγορά για να αποφύγει τις αυξήσεις των τιμών, περιορίζοντας ταυτόχρονα τα έσοδα της Μόσχας.

Η αγορά πετρελαίου παρακολουθεί στενά τον πιθανό αντίκτυπο των κυρώσεων στις εξαγωγές της Ρωσίας και τον βαθμό στον οποίο ενδέχεται να μειώσουν τις πωλήσεις της χώρας.

Οι Σύμμαχοι είχαν προηγουμένως συζητήσει τον καθορισμό του ανώτατου ορίου κάπου μεταξύ 40 και 60 δολαρίων το βαρέλι, ένα εύρος που πηγαίνει από το κόστος παραγωγής της Ρωσίας στα προπολεμικά επίπεδα, αλλά άτομα εξοικειωμένα με τις πρόσφατες συζητήσεις είπαν ότι πιθανότατα θα ήταν ελαφρώς πάνω από αυτό.

Το νομοσχέδιο άμβλυνε επίσης μια προηγούμενη διάταξη που θα απαγόρευε επ' αόριστον στα πλοία που μετέφεραν ρωσικό αργό αγορασμένο πάνω από το όριο να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκές υπηρεσίες για αποστολές όλων των πετρελαιοειδών ανεξαρτήτως προέλευσης.

Το έγγραφο αναφέρει τώρα ότι ένα πλοίο που έχει μεταφέρει «σκόπιμα» ρωσικό αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου πάνω από το ανώτατο όριο θα απαγορεύεται να λαμβάνει υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου «για 90 ημέρες μετά την ημερομηνία εκφόρτωσης του φορτίου που αγοράστηκε πάνω από το ανώτατο όριο τιμών».

Η ΕΕ προτείνει επίσης μετάβαση 90 ημερών σε περίπτωση μελλοντικών αλλαγών στο επίπεδο του ανώτατου ορίου τιμών.

Τα περισσότερα έθνη της G-7 και η ΕΕ σχεδιάζουν να σταματήσουν να εισάγουν ρωσικό αργό φέτος. Οι διατάξεις για τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένου ενός ανώτατου ορίου στις τιμές αυτές, πρόκειται να τεθούν σε ισχύ τον Φεβρουάριο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ