Αύξηση κατανάλωσης και εισοδημάτων με ταυτόχρονη μείωση αποταμίευσης για τα νοικοκυριά

Αύξηση κατανάλωσης και εισοδημάτων με ταυτόχρονη μείωση αποταμίευσης για τα νοικοκυριά

Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, αλλά και η μείωση των αποταμιεύσεων οδήγησαν στην ενίσχυση των καταναλωτικών δαπανών το α΄ τρίμηνο του έτους, λόγω και της σταδιακής άρσης των πειοριστικών μέτρων του κορονοϊού. Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αυξήθηκε 3,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, και διαμορφώθηκε σε 30,77 δισ. ευρώ από 29,64 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 25,9%, από 26,7 δισ. ευρώ σε 33,7 δισ. ευρώ. Αντίθετα, το ποσοστό αποταμίευσης, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -9,3% το α’ τρίμηνο του 2022 από 9,8% το α’ τρίμηνο του 2021. 

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, προκύπτουν επίσης τα εξής:

-Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθαν στο ποσό των 3,4 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 20,7% σε σύγκριση με 22,9% το α’ τρίμηνο του 2021.

-Καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ύψους 8,04 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 4,47 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2021 (αύξηση 3,57%). Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκαν σε 26,46 δισ. ευρώ από 18,01 δισ. ευρώ (αύξηση 8,45%). Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 18,42 δισ. ευρώ από 13,54 δισ. ευρώ (αύξηση 4,88%).

-Καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων ύψους 0,07 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 0,23 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 2,9 δισ. ευρώ, όταν το α’ τρίμηνο του 2021 η καθαρή λήψη δανείων ήταν 7,1 δισ. ευρώ. Ενώ, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 8,11 δισ. ευρώ, όταν το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 4,70 δισ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

32,8% ο εισαγώμενος πληθωρισμός

Έρχονται νέες  πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές των εισαγόμενων βιομηχανικών προϊόντων, καθώς σημείωσαν περαιτέρω αύξηση τον…

Πληρωμές Fuel Pass 2 και Power Pass

Λεπτομέρειες για τις πληρωμές των επιδοτήσεων που αφορούν στο ηλεκτρικό ρεύμα και τα καύσιμα, έδωσε…