ΕΚΤ: Τέλος στις αγορές ομολόγων την 1η Ιουλίου - Αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης

ΕΚΤ: Τέλος στις αγορές ομολόγων την 1η Ιουλίου - Αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης

Σοβαρή ανησυχία προκαλούν οι νέες προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας για την οικονομία - Η ΕΚΤ επαναλαμβάνει τη δέσμευση για τη στήριξη της Ελλάδας

Την λήξη του προγράμματος επαναγοράς ομολόγων από την 1η Ιουλίου αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ παράλληλα γνωστοποιήθηκε πως η ΕΚΤ θα αυξήσει τα βασικά της επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης από τον ερχόμενο μήνα.

Στο μεταξύ, το Δ.Σ. αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως.

Πιο μακροπρόθεσμα, το Δ.Σ. αναμένει νέα αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ ξανά τον Σεπτέμβριο. Ο υπολογισμός αυτής της αύξησης θα εξαρτηθεί από το νέο outlook για τον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό. Αν αυτό παραμείνει σταθερό ή μειωθεί, μια μεγαλύτερη αύξηση θα κριθεί θεμιτή τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, η ΕΚΤ αποφάσισε πως ολοκληρώνεται επίσημα το πρόγραμμα αγοράς assets (APP), σύμφωνα με το ισχύον guidance, από την 1η Ιουλίου του 2022 και έχει πρόθεση να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από τις λήξεις των ομολόγων που αποκτήθηκαν από το APP για μια παρατεταμένη περίοδο, μετά την ημερομηνία έναρξης αύξησης των επιτοκίων και σε κάθε περίπτωση, για όσο είναι απαραίτητο για να διατηρηθεί επαρκής ρευστότητα και μια στάση κατάλληλης νομισματικής πολιτικής.

Σχετικά με το PEPP, η πρόθεση της ΕΚΤ είναι να επανεπενδύσει τα ποσά από τις λήξεις των ομολόγων που αποκτήθηκαν από το πρόγραμμα, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2024.

Ανησυχία για τον πληθωρισμό

Σοβαρή ανησυχία προκαλούν οι νέες προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας για την οικονομία καθώς είναι χειρότερες αυτών του Μαρτίου. Αναμένει πλέον ετήσιο πληθωρισμό στο 6,8% το 2022, προτού μειωθεί στο 3,5% το 2023 και στο 2,1% το 2024 -υψηλότερο από ό,τι στις προβλέψεις του Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθωρισμός στο τέλος του ορίζοντα προβολής προβλέπεται να είναι ελαφρώς υψηλότερος από τον στόχο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πληθωρισμός χωρίς την ενέργεια και τα τρόφιμα προβλέπεται να είναι κατά μέσο όρο 3,3% το 2022, 2,8% το 2023 και 2,3% το 2024 -επίσης πάνω από τις προβλέψεις του Μαρτίου.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, η ΕΚΤ εκτιμά ότι θα έχουμε αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,8% το 2022, 2,1% το 2023 και 2,1% το 2024. Σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Μαρτίου, οι προοπτικές αναθεωρήθηκαν σημαντικά προς τα κάτω για το 2022 και το 2023, ενώ για το 2024 έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω.

Επαναλαμβάνει τη δέσμευση για Ελλάδα

Η ΕΚΤ στην ανακοίνωσή της επαναλαμβάνει τη δέσμευση να στηρίξει την Ελλάδα, που βρίσκεται εκτός επενδυτικής βαθμίδας. Όπως σημειώνει, σε περίπτωση ανανεωμένου κατακερματισμού της αγοράς, οι επανεπενδύσεις των ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης κατά της πανδημίας (PEPP) μπορούν να προσαρμόζονται με ευελιξία ανά πάσα στιγμή, σε σχέση με τον χρόνο, τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και τις δικαιοδοσίες. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αγορά ομολόγων που εκδίδονται από την Ελληνική Δημοκρατία πέρα και πάνω από τη μετακύλιση λήξεων, προκειμένου να αποφευχθεί διαταραχή. Οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του PEPP θα μπορούσαν επίσης να επαναληφθούν, εάν είναι απαραίτητο, για την αντιμετώπιση αρνητικών σοκ που σχετίζονται με την πανδημία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ