Έρχονται οι ταμειακές μηχανές «κλειστού τύπου»: Πότε θα τεθούν σε εφαρμογή και πώς θα λειτουργήσουν

Έρχονται οι ταμειακές μηχανές «κλειστού τύπου»: Πότε θα τεθούν σε εφαρμογή και πώς θα λειτουργήσουν

Πρόκειται για σημαντική δράση που συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2.0

Οι ταμειακές «κλειστού τύπου», που θα περιλαμβάνουν POS, βάζοντας «μπλόκο» στη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ η οποία στερεί κάθε χρόνο από τα κρατικά ταμεία σημαντικά έσοδα.

Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και απόλυτα συμπληρωματική, με τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA) που ήδη είναι υποχρεωτικά και τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Όπως προβλέπεται στο σχετικό χρονοδιάγραμμα, το έργο θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουνίου του 2024, ενώ επίσης προβλέπεται η ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών για την παρακολούθηση των συναλλαγών των ταμειακών μηχανών και την υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου.

Η κατάρτιση προδιαγραφών για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS, ώστε να πιστοποιείται ότι κάθε συναλλαγή POS θα καταγράφεται στην ταμειακή μηχανή και τα παραγόμενα δεδομένα θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ αποτελεί ένα από τα 18 έργα της ΑΑΔΕ που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης τα οποία παρουσιάζονται στο Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ.

Ειδικά το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να περιορίσει τις δυνατότητες φοροδιαφυγής και, τελικά, να μειώσει το έλλειμμα ΦΠΑ το οποίο σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν ανήλθε το 2019 στα 5,3 δισ. ευρώ.

H ΑΑΔΕ συμμετέχει στο Ταμείο Ανάκαμψης με 8 μεταρρυθμίσεις και 18 επενδύσεις.

Όπως καταγράφονται στο επιχειρησιακό σχέδιό της, οι μεταρρυθμίσεις είναι οι εξής:

1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης

2. Επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ

3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Φορολογικών Ελέγχων

4. Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS)

5. Περαιτέρω αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

6. Κωδικοποίηση και Απλούστευση της Φορολογικής Νομοθεσίας

7. Νέο πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης

8. Εισαγωγή υπερ-αποσβέσεων δαπανών για πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση

Τα έργα της ΑΑΔΕ που χρηματοδοτούνται με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης είναι:

1. Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ (TAXIS - TAXISNET - ELENXIS): 2028

2. Ανάπτυξη Νέων Ηλεκτρονικών Τελωνειακών Υπηρεσιών: 2025

3 Ανάπτυξη Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για το Γενικό Χημείο του Κράτους: 2024

4 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ: 2023

5 Ψηφιακό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας της ΑΑΔΕ: 2024

6 Βελτιώσεις, επισκευές, συντηρήσεις στα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας, Τελωνείων και Χημείου της ΑΑΔΕ: 2025

7 Οργάνωση Γραφείου για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ - Προμήθεια Λογισμικού: 2023 -2025

8 Οργάνωση Γραφείου για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ - Προμήθεια Εξοπλισμού: 2023

9 Προμήθεια Εργαλείων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής: 2023

10. Πληροφοριακό Σύστημα για την Αναβάθμιση της Λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού: 2024

11. Κατασκευαστικό Έργο για την Αναβάθμιση των Υποδομών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού: 2025

12. Σύστημα παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά την είσοδο και την κυκλοφορία τους στη χώρα: 2025.

13. Ψηφιακό σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων στην ΑΑΔΕ και Κατάρτιση Πλάνου Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας: 2024

14. Βελτίωση και επέκταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) της ΑΑΔΕ: 2024

15. Προμήθεια Εργαλείων Αναβάθμισης της Ασφάλειας των Δεδομένων: 2023

16. Προηγμένη Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (ΒΙ) και Ανάλυση Δεδομένων (Data Analytics): 2025.

17. Θεσμοθέτηση Ταμειακών Μηχανών «κλειστού τύπου», που θα περιλαμβάνουν POS, και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησής τους: 2024

18. Ανάπτυξη Συστήματος Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας: 2024.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ