ΤτΕ: Ανάκαμψη στα έσοδα από τον τουρισμό το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου

ΤτΕ: Ανάκαμψη στα έσοδα από τον τουρισμό το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου

Αύξηση στα έσοδα από τον τουρισμό καταγράφεται στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό να φθάνει το 54,4% των εισπράξεων της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, στο φετινό εννεάμηνο, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 89,0% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 139,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020, αντιπροσωπεύοντας το 43% και 54,4% των αφίξεων και των εισπράξεων του 2019, αντίστοιχα.

Οι εξελίξεις στον τουριστικό τομέα συνέβαλαν στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά 2,8 δισεκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 στα σε 5,6 δισεκ. Ευρώ.

Αντίθετα, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας αυξήθηκε, καθώς καταγράφηκε μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών από εκείνη των εξαγωγών.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 32,8% και 30,1% αντίστοιχα σε τρέχουσες τιμές (σε σταθερές τιμές οι αντίστοιχοι ρυθμοί αύξησης ήταν 14,2% και 10,6%). Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 25,7% και 25,2% αντίστοιχα σε τρέχουσες τιμές (σε σταθερές οι αντίστοιχοι ρυθμοί αύξησης ήταν 20,6% και 23,2%).

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος την αντίστοιχη περίοδο του 2020, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης. Το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων - το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό - περιορίστηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, από 7,0 δισεκ. ευρώ σε 2,4 δισεκ. ευρώ.

Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 837 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 3,8 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού κατά 17,9 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου κατά 2,6 δισεκ. ευρώ και σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων κατά 1,4 δισεκ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ