Εκπομπές αερίων και Covid-19 στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή την εβδομάδα

 Εκπομπές αερίων και Covid-19 στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή την εβδομάδα

Συζήτηση για το το νέο νομοθετικό πακέτο της Επιτροπής που θέτει τους στόχους της ΕΕ για μείωση κατά 55%των αερίων του θερμοκηπίου ως το 2030

Την Τετάρτη 14 Ιουλίου, η επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συζητήσει με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς το νέο νομοθετικό πακέτο της Επιτροπής που θέτει τους στόχους της ΕΕ για μείωση κατά 55%των αερίων του θερμοκηπίου ως το 2030.
Πριν από την παρουσίαση του κ. Τίμερμανς, οι επιτροπές Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων θα συζητήσουν την τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας (WMO) για την «Κατάσταση στο παγκόσμιο κλίμα το 2020» με τον ΓΓ του WMO.
Σημειώνεται ότι ο Ευρωπαϊκός Νόμος για το Κλίμα που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2021 μεταμορφώνει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία από πολιτική δέσμευση για κλιματική ουδετερότητα το 2050 σε δεσμευτική υποχρέωση για την ΕΕ και τα κράτη μέλη.
Ανεβάζει δε στον στόχο της ΕΕ για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου ως το 2030 από 40% στο 55% έναντι του επιπέδου του1990 .
Στις 14 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του κ. Τίμερμανς θα παρουσιάσει το πακέτο “ Fit for 55 in 2030” προκειμένου να προσαρμόσει τις κλιματικές και ενεργειακές πολιτικές μέσω των οποίων θα επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο για το 2030.
Το εν λόγω πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων νομοθετικές προτάσεις για την αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίου Εκπομπών της ΕΕ (ETS), βελτιώσεις για την Ανανεώσιμη Ενέργεια και τις Οδηγίες Αποδοτικότητας, την αναθεώρηση των προτύπων εκπομπών CO2 για τα αυτοκίνητα , των κανονισμών LULUCF (Land use and forestry regulation for 2021-2030) και Effort Sharing Regulations - που αφορά τον επιμερισμό των προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων μεταξύ 2021-2030.
Την Πέμπτη, η Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον θα παρουσιάσει τις προτάσεις στην επιτροπή Βιομηχανίας του ΕΚ.

Διεθνείς υγειονομικές απειλές

Η επιτροπή Περιβάλλοντος θα ψηφίσει την Τρίτη τη νέα νομοθεσία για την καλύτερη διαχείριση των διασυνοριακών απειλών στην υγεία, όπως είναι η Covid-19.
Η πρόταση περιλαμβάνει υιοθέτηση σχεδίου ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πανδημίας και σύστημα ισχυρότερης παρακολούθησης για την ανίχνευση απειλών.

Διάσκεψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διάσκεψη για την Παγκόσμια Κατάσταση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που οργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Global Campus on Human Rights που είναι ένα δίκτυο πανεπιστημίων τα οποία διδάσκουν ανθρώπινα δικαιώματα. Σ’ αυτή τη διάσκεψη θα συναντηθούν ευρωβουλευτές, επίτροποι, νομπελίστες, βραβευθέντες με το Βραβείο Ζαχάροφ, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, εμπειρογνώμονες.

Εξωτερικές σχέσεις

Η επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων θα ψηφίσει την Πέμπτη τρία σχέδια αποφάσεων με συστάσεις για τις μελλοντικές σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ, την Ρωσία και την Κίνα.

Κανόνες περιαγωγής

Σήμερα Δευτέρα, η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς θα γνωμοδοτήσει σε πρόταση για την επέκταση των κανόνων περιαγωγής στην ΕΕ ως το 2032.

Εμφυλική βία

Την Τρίτη, οι επιτροπές Νομικών Υποθέσεων και Γυναικείων Δικαιωμάτων θα ψηφίσουν έκθεση αναφορικά με τις επιπτώσεις της οικογενειακής βίας και τα δικαιώματα επιμέλειας σε γυναίκες και παιδιά.
Την Πέμπτη οι επιτροπές Γυναικείων Δικαιωμάτων και Πολιτικών Ελευθεριών θα ψηφίσουν σχέδιο έκθεσης υποστηρίζοντας ότι η εμφυλική βία πρέπει να αναγνωρίζεται ως περιοχή εγκλήματος που θα πρέπει να διευθετείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ