Γερμανικοί πονοκέφαλοι στην ΕΚΤ

Σκληρή απάντηση από την Κομισιόν

Γερμανικοί πονοκέφαλοι στην ΕΚΤ

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας έκρινε ως αντισυνταγματικές ορισμένες από τις πρακτικές της ΕΚΤ, δίνοντας στην κεντρική τράπεζα προθεσμία τριών μηνών για να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις.

Οι δικαστές εξέτασαν τα προγράμματα επαναγοράς τίτλων που λανσάρισε η ΕΚΤ μετά το 2015 και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως δεν υπήρχε επαρκής πολιτικός έλεγχος επί σχετικών αποφάσεων.

Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου δεν επηρεάζει το πρόγραμμα αγοράς τίτλων που ενεργοποίησε η ΕΚΤ στο πλαίσιο των ενεργειών της για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία. Τη διευκρίνιση αυτή έκανε το ίδιο το δικαστήριο, ενώ οικονομολόγοι επισημαίνουν πως η ετυμηγορία δυσκολεύει τα σχέδια της ΕΚΤ για τη λήψη επιθετικών μέτρων για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Το δικαστήριο εξέτασε προσφυγή που είχαν καταθέσει Γερμανοί καθηγητές, οι οποίοι υποστήριζαν πως με τα προγράμματα επαναγοράς ομολόγων η ΕΚΤ παραβίαζε τους κανόνες λειτουργίας της, με το επιχείρημα πως η συγκεκριμένη πρακτική συνιστούσε απευθείας χρηματοδότηση των κυβερνήσεων.

Κομισιόν: Το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού

Το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του γερμανικού, υπενθύμισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρόσθεσε πως οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι δεσμευτικές για τη γερμανική Δικαιοσύνη.