Το ελληνικό δημόσιο άντλησε 1,3 δισ. ευρώ σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων

Το ελληνικό δημόσιο άντλησε 1,3 δισ. ευρώ σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων

Tο ύψος των προσφορών ανήλθε στα 1,666 δισ. ευρώ και υπερκάλυψε κατά 1,67 φορές το δημοπρατούμενο ποσό του 1 δισ. ευρώ.

Το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας με απόδοση 0,36%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) το ύψος των προσφορών ανήλθε στα 1,666 δισ. ευρώ και υπερκάλυψε κατά 1,67 φορές το δημοπρατούμενο ποσό του 1 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ