«Τσουχτερό» το νέο ποινολόγιο για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Πρόστιμα που φτάνουν ως και τις 8.000 ευρώ

«Τσουχτερό» το νέο ποινολόγιο για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Σε ισχύ είναι από την 1η Ιανουαρίου ο νέος πίνακας των οικονομικών κυρώσεων που θα αντιμετωπίζουν οι εργοδότες για παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.

Τα πρόστιμα κλιμακώνονται ανάλογα με τη σπουδαιότητα της παράβασης και τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση. Ξεκινούν από τα 300 ευρώ για παραβάσεις όπως η πλημμελής τήρηση του βιβλίου αδειών και η μη ανάρτηση του κανονισμού εργασίας και ανεβαίνουν σταδιακά για να φτάσουν ως τα 8.000 ευρώ για μη καταβολή αναδρομικών και αποζημιώσεων, λειτουργία κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας και παραβίαση της νομοθεσίας περί ομαδικών απολύσεων.

Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: i) η σοβαρότητα της παράβασης, ii) ο αριθμός εργαζομένων, iii) η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις, iv) ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται, v) το μέγεθος επιχείρησης, vi) το καθεστώς απασχόλησης, vii) η υπαιτιότητα. Τα ανωτέρω κριτήρια τυγχάνουν εφαρμογής για την επιβολή των προστίμων των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων, ανάλογα με τη φύση της παράβασης.

Ως επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις νοείται η επιβολή στην ίδιο ελεγχόμενο τόπο εργασίας (όπως έδρα, παράρτημα, υποκατάστημα κτλ) τριών τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων που αφορούν διαφορετικούς χρονικά ελέγχους για ίδιες παραβάσεις κατά την τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου. Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει τον παραπάνω υπολογισμό, επισημαίνεται στην υπουργική απόφαση.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση και τον κατάλογο με τις κυρώσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ