Μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις από την Εθνική Τράπεζα

Μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις από την Εθνική Τράπεζα

Στη διάθεση μικροπιστώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία EaSI ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Το νέο χρηματοδοτικό προϊόν είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας της τράπεζας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τη διάθεση κεφαλαίων ύψους 40 εκατ. ευρώ με σκοπό τη στήριξη αποκλειστικά πολύ μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων.

Οι νέοι επιχειρηματίες αποκτούν πρόσβαση σε μικροπιστώσεις που φτάνουν έως τα 25.000 ευρώ για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης ή αγορά παγίων στοιχείων, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και σε συνδυασμό με περίοδο χάριτος, χαμηλή δόση και διάρκεια αποπληρωμής έως 6 έτη αναλόγως της μορφής χρηματοδότησης που θα επιλέξουν. Επιπλέον παρέχονται στο δανειολήπτη προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (υπηρεσίες mentoring), εστιασμένα στις ανάγκες της δικής του επιχείρησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ