700 εκατ. σε φοροπαλλαγές και επιχορηγήσεις στον τρίτο κύκλο του Αναπτυξιακού νόμου

700 εκατ. σε φοροπαλλαγές και επιχορηγήσεις στον τρίτο κύκλο του Αναπτυξιακού νόμου

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημοσιευτούν οι προκηρύξεις στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου υποβολών επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό νόμο μέσω του οποίου θα διατεθούν συνολικά 700 εκατ. ευρώ σε φοροαπαλλαγές και επιχορηγήσεις.


Ήδη εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση του των υπουργών, Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη με την οποία καθορίζονται τα ποσά, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο του 3ου κύκλου υποβολών. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων με περιορισμένο εύρος και ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες.

Ειδικότερα, για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» θα διατεθούν 350 εκατ. ευρώ, από τα οποία 210 εκατ. ευρώ με τη μορφή της φοροαπαλλαγής και 140 εκατ. ευρώ με τη μορφή της επιχορήγησης.

Αντίστοιχα, για το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», θα διατεθούν 150 εκατ. ευρώ με τη μορφή της φοροαπαλλαγής. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύονται με φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της μονάδας, με την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ