Τα μυστικά του εξωδικαστικού μηχανισμού

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις

Τα μυστικά του εξωδικαστικού μηχανισμού

Μόλις μερικά 24ωρα απομένουν έως την εκκίνηση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Στο διάστημα που απομένει έως τις 3 Αυγούστου, οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, το Δημόσιο, οι τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει να είναι πλήρως έτοιμοι να «υποδεχτούν» ένα πλαίσιο το οποίο εισάγεται για πρώτη φορά στη χώρα.
Το εγχείρημα είναι σαφώς πολύ μεγάλο, διότι σχετίζεται με τη διάσωση χιλιάδων υπερχρεωμένων αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων, ενώ από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες αναζητούν τη μείωση των «κόκκινων» δανείων τους και το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να επαναφέρουν οφειλέτες που έως αυτή τη στιγμή «απέχουν».

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στον μηχανισμό μπορούν να κατατεθούν έως και το τέλος του 2018 και γι’ αυτό όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να επιδείξουν υπευθυνότητα. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα που θα έχει ενεργοποιηθεί έως τις 3 Αυγούστου, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες θα πρέπει να προετοιμαστούν σωστά, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές (οι αιτήσεις). Υπογραμμίζεται ότι αν δεν κατατεθούν σωστά τα δικαιολογητικά, η αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Από τις 3 Αυγούστου θα βρίσκεται στον αέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα πέσουν οι αιτήσεις των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, προκειμένου να ξεκινήσει η "επιχείρηση" αναδιάρθρωσης των εταιρειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα μεν, κρίνονται βιώσιμες δε.

Παρ’ όλη την καθυστέρηση από τον αρχικό σχεδιασμό, παράγοντες του υπουργείου Οικονομίας εκτιμούν πως οι πρώτες αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων θα γίνουν εντός του έτους και θα αφορούν επιχειρήσεις με οφειλές έως 2 εκατ. ευρώ. Περισσότερος χρόνος θα απαιτηθεί για τις επιχειρήσεις με χρέη μεγαλύτερα των 2 εκατ. ευρώ. Στον εξωδικαστικό μηχανισμό αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλες οι επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες υπολογίζονται στις 400.000, ενώ εκτιμάται ότι στον μηχανισμό θα ενταχθούν περί τις 100.000-150.000.

Ποιες είναι, όμως, οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στον εξωδικαστικό μηχανισμό; Μέχρι πότε θα μπορεί να υποβάλει αίτηση; Ποιες οι δυνατότητες διευθέτησης των χρεών; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον εξωδικαστικό μηχανισμό σε δέκα ερωτοαπαντήσεις:

1. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί σε πτώχευση (ατομική επιχείρηση) και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Μια επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στον μηχανισμό εφόσον, αφενός, κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο, ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών, ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016, ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή άλλο ΝΠΔΔ. Και, αφετέρου, οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές της είναι μεγαλύτερες των 20.000 ευρώ.

2. Αρκούν μόνο οι παραπάνω προϋποθέσεις;

Όχι. Η επιχείρηση θα πρέπει σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, ή θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, εάν πρόκειται για επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

3. Ποιες οφειλές εξαιρούνται;

Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2016.

4. Ποιος μπορεί να εκκινήσει τη διαδικασία; 

Ο οφειλέτης, που μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

5. Τι ποσοστό απαιτείται για την έγκριση αναδιάρθρωσης;

Απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα 2/5 των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, ήτοι υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο ή άλλο προνόμιο. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση αναδιάρθρωσης, υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών από τον οφειλέτη και τους συναινούντες πιστωτές, διαφορετικά η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη.

6. Οι διαδικασίες αυτές θα ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις οφειλετών;

Όχι. Η διαδικασία αυτή θα ισχύει για οφειλέτες με χρέη άνω των 50.000 ευρώ. Για τους οφειλές με χρέη μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ θα ακολουθείται απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης. Δηλαδή, το Δημόσιο και τα πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν προτυποποιημένες λύσεις και αξιολογήσεις βιωσιμότητας για τις περιπτώσεις αυτές.

7. Τι ισχύει για τις υπάρχουσες ρυθμίσεις σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία;

Θα εντάσσεται κανονικά υπάρχουσα ρύθμιση, η οποία δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του σχεδίου αναδιάρθρωσης και του πλάνου αποπληρωμής. Δηλαδή, οφειλές σε ρύθμιση δύνανται να επαναρυθμιστούν με όριο τις 120 δόσεις και με πιθανή μερική διαγραφή. Συγκεκριμένα, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στους εκπροσώπους του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων να προχωρήσουν σε διαγραφές βασικής οφειλής, προστίμων και προσαυξήσεων, με επιμήκυνση αποπληρωμών σε έως 120 δόσεις. Η διαδικασία εκκινεί ακόμα και εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον πιστωτές που εκπροσωπούν το 50% των απαιτήσεων έναντι της επιχείρησης.

8. Τι ισχύει για μικροοφειλέτες;

Για οφειλές μικρότερες των 20.000 ευρώ το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία θα ρυθμίζουν τις οφειλές με έως 36 δόσεις, για οφειλές που είναι μέχρι 3.000 ευρώ και με έως 120 δόσεις για οφειλές 3.001-20.000 ευρώ.

9. Τι γίνεται με τις απαιτήσεις μικρών πιστωτών;

Οι απαιτήσεις των μικρών πιστωτών (εργαζόμενοι και οι μικροί προμηθευτές) δεν επηρεάζονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών που θα υπογράψει η επιχείρηση µε τους υπόλοιπους πιστωτές της.

10. Μπορώ να λάβω νέα χρηματοδότηση;

Ο νόμος παρέχει προνόμια στους πιστωτές αν αποφασίσουν με πλειοψηφία 3/5 να αναχρηματοδοτήσουν τον οφειλέτη για απαιτήσεις που γεννώνται πριν ή μετά τη σύμβαση αναδιάρθρωσης για την εξασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ