ΤτΕ: Στα 23,6 εκατ. ο αριθμός των τουριστών το 2015

ΤτΕ: Στα 23,6 εκατ. ο αριθμός των τουριστών το 2015
Tα 23,6 εκατομμύρια έφθασε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,1% σε σύγκριση με το 2014.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 12,2% το μήνα Δεκέμβριο 2015, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 205 εκατ. ευρώ, έναντι 183 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Μείωση παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 18,1% (Δεκέμβριος 2015: 164 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2014: 200 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 24,1%, καθώς οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 9,3%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 11,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν κατά 2,7% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Το 2015, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 12.169 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,5% έναντι πλεονάσματος 11.317 εκατ. ευρώ το 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 801 εκατ. ευρώ ή 6,0% και δευτερευόντως στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 51 εκατ. ευρώ ή 2,5%. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 7,1%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 1,2%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 70,6% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 71,5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Το Δεκέμβριο του 2015, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Αναλυτικότερα, μείωση κατά 14,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 (Δεκέμβριος 2015: 84 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2014: 98 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 44,9% (Δεκέμβριος 2015: 119 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2014: 82 εκατ. ευρώ).

Η μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 6 εκατ. ευρώ ή 9,4%, καθώς και της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 23,1% (Δεκέμβριος 2015: 28 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2014: 36 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 13,5% και διαμορφώθηκαν στα 19 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία παρέμειναν σχετικά σταθερές και διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ.

Επίσης, μείωση κατά 17,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2014: 15 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 133,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ, και αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1,0% και διαμορφώθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ.

Το 2015, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 6,0% σε σύγκριση με το 2014 και διαμορφώθηκαν στα 14.195 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 14,7% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.455 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 9,7% και διαμορφώθηκαν στα 4.301 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 6.042 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 10,8%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 22,3% και διαμορφώθηκαν στα 3.414 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 13,6% και διαμορφώθηκαν στα 2.266 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 6,6% και διαμορφώθηκαν στα 1.204 εκατ. ευρώ.

Επίσης, αύξηση κατά 30,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.027 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 63,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 426 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 44,4% και διαμορφώθηκαν στα 946 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη κίνηση το Δεκέμβριο του 2015 διαμορφώθηκε στις 488 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της μείωσης κατά 36,9% των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ-28, καθώς οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 31,5%. Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 105 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,0%, και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν μείωση κατά 54,8% (Δεκέμβριος 2015: 97 χιλ., Δεκέμβριος 2014: 214 χιλ.).

Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 20,0% και διαμορφώθηκαν στις 30 χιλ. ταξιδιώτες, και αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 24,2% και διαμορφώθηκαν στις 13 χιλ. ταξιδιώτες. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 24,7% και διαμορφώθηκαν στις 27 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, αύξηση κατά 47,1% εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 9 χιλ. ταξιδιώτες, και αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 48,5% και διαμορφώθηκαν στις 19 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το 2015 αυξήθηκε κατά 7,1% και διαμορφώθηκε στις 23.600 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 22.034 χιλ. ταξιδιωτών το 2014. Το 2015, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 14.974 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,0% σε σύγκριση με το 2014. Αντίθετα, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 διαμορφώθηκαν στις 8.625 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,8%.

Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 9,8% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 17,1%. Ειδικότερα, αύξηση εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία κατά 14,3% και τη Γαλλία κατά 4,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 2.810 χιλ. ταξιδιώτες και 1.522 χιλ. ταξιδιώτες αντιστοίχως, καθώς επίσης και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, που αυξήθηκαν κατά 14,7% και διαμορφώθηκαν στις 2.397 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 59,0% και διαμορφώθηκαν στις 513 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 26,8% και διαμορφώθηκαν στις 750 χιλ. ταξιδιώτες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ