«Πράσινο φως» για τη μεταφορά των ταμειακών της ΕΛΤΕ στην ΤτΕ

«Πράσινο φως» για τη μεταφορά των ταμειακών της ΕΛΤΕ στην ΤτΕ
Τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στη Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε το Δ.Σ. της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΤΕ, η εταιρίααποφάσισε σε έκτακτη συνεδρίασή του το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων της ΕΛΤΕ, κατ' εφαρμογή της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΦΕΚ 41 Α΄)», που κυρώθηκε με το Ν. 4323/2015(ΦΕΚ 43 Α΄/27.04.2015).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ