Στο ΣτΕ θα κριθεί η ΠΝΠ για τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων

Στο ΣτΕ θα κριθεί η ΠΝΠ για τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα διαθέσιμα. Ζητά την άμεση αναστολή και ακύρωση της Πράξης.

Τη συνταγματικότητα ή μή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, θα κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από προσφυγή του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Η συγκεκριμένη προσφυγή είναι η πρώτη που κατατίθεται στο ΣτΕ κατά της επίμαχης Π.Ν.Π και η απόφαση του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στην προσφυγή, το ΤΕΙ υπογραμμίζει μεταξύ αλλων οτι:

- τα χρήματα που προορίζονται για την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών του ΝΠΔΔ και έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του είναι ακατάσχετα. Χαρακτηρίζει την ΠΝΠ "πρωτοφανή θεσμική εκτροπή" και υποστηρίζει οτι θα έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της λειτουργίας του.

-η επίμαχη Π.Ν.Π. είναι αντισυνταγματική, καθώς πλήττει το κατοχυρωμένο από το άρθρο 16 του Συντάγματος αυτοδιοίκητο των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

-την επίμαχη Π.Ν.Π. δεν μνημονεύεται καμία εξαιρετική ή απρόβλεπτη περίσταση που οδήγησε στην έκδοσή της.

Αντίθετα, «η οικονομική αναγκαιότητα της οποίας γίνεται επίκληση ήταν γνωστή και μόνο ως αιφνίδια δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί», καθώς μάλιστα «η δημοσιονομική κρίση μαστίζει την χώρα ήδη από το έτος 2010».

Το Τ.Ε.Ι. ζητάει από το ΣτΕ την άμεση αναστολή και την ακύρωση της Π.Ν.Π