Οι εισπράξεις στα Ταμεία από τη ρύθμιση 100 δόσεων έφτασαν πάνω από 30 εκατ. ευρώ

Οι εισπράξεις στα Ταμεία από τη ρύθμιση 100 δόσεων έφτασαν πάνω από 30 εκατ. ευρώ
Οι άμεσες εισπράξεις που προέκυψαν από την υποβολή 38.560 αιτήσεων για ένταξη στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών προς τα Ταμεία έφτασαν στα 30.351.399,14 ευρώ.

Με συμπληρωμένες 16 ημέρες εφαρμογής της νέας διαδικασίας, έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση ποσά οφειλών που υπερβαίνουν το 1,369 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, προκύπτει ότι από το σύνολο των 38.560 αποφάσεων ρύθμισης, οι 4.305 είναι αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση που υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ρύθμιση οφειλών».

Επίσης, ποσοστό 12,23% των αιτήσεων, που αντιστοιχεί σε 4.231 οφειλέτες του ΙΚΑ και του ΚΕΑΟ με ποσό οφειλής 233.299.947,23 ευρώ και σε 484 οφειλέτες του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ με ποσό οφειλής 3.888.868,73 ευρώ, αφορά οφειλέτες που απώλεσαν παλαιότερες ρυθμίσεις και εντάχθηκαν στο νέο σχήμα ρύθμισης. Το υπόλοιπο 87,77% αφορά οφειλέτες οι οποίοι δεν είχαν παλαιότερες ενεργές ρυθμίσεις.