Στο 1% κυμάνθηκε ο ρυθμός αποταμίευσης από τα τέλη του 2010 ως τις αρχές του 2013

Στο 1% κυμάνθηκε ο ρυθμός αποταμίευσης από τα τέλη του 2010 ως τις αρχές του 2013
Μεγάλη πτώση του ακαθάριστου ρυθμού αποταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών παρατηρείται τη χρονική περίοδο 2008-2014, επισημαίνει σε ανάλυσή της η Eurobank, εκτιμώντας ότι ο συσσωρευμένος πλούτος χρηματοδοτεί ποσοστό της παρούσας κατανάλωσης.

Συγκρίνοντας την Ελλάδα με την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ισπανία, παρατηρείται σημαντική αρνητική απόκλιση στον ακαθάριστο ρυθμό αποταμίευσης των νοικοκυριών. Αντιθέτως, στον ακαθάριστο ρυθμό επένδυσης των νοικοκυριών καταγράφεται σύγκλιση.

Στην ελληνική οικονομία, από το 2006 μέχρι και το 2010, ο ακαθάριστος ρυθμός αποταμίευσης των νοικοκυριών κυμάνθηκε ανάμεσα στο 1% και 6%. Την ίδια περίοδο, ο αντίστοιχος ακαθάριστος ρυθμός επένδυσης (π.χ. κατοικίες) ήταν μεγαλύτερος του 10%. Στη συνέχεια, από τα τέλη του 2010 μέχρι και τις αρχές του 2013, ο ρυθμός αποταμίευσης κυμάνθηκε ανάμεσα στο 0% και 1%, ενώ ο ρυθμός επένδυσης μειώθηκε σε επίπεδα κάτω του 10%.

Τέλος, σύμφωνα με την ανάλυση, από το πρώτο τρίμηνο του 2013 μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2014, ο ακαθάριστος ρυθμός αποταμίευσης πέρασε σε αρνητικά επίπεδα που προσεγγίζουν το -9%. Την ίδια περίοδο, ο ρυθμός επένδυσης σταθεροποιήθηκε σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα του 5%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ