ΤτΕ: Ο χαμηλός πληθωρισμός δημιουργεί αμφιβολίες στην τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας

ΤτΕ: Ο χαμηλός πληθωρισμός δημιουργεί αμφιβολίες στην τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας
Η σταδιακή μείωση των ρυθμών πληθωρισμού που παρατηρείται στη ζώνη του ευρώ από το 2011 και η επακόλουθη συρρίκνωση της ανάπτυξης σε πολλές χώρες δημιουργούν ερωτηματικά στην ικανότητα των κρατών-μελών να τηρήσουν τις δεσμεύσεις του νέου Συμφώνου Σταθερότητας, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της για την ελληνική οικονομία που έφερε στο φως της δημοσιότητας.

Οι συντάκτες της έκθεσης αν και δεν επικεντρώνουν στην Ελλάδα – η οποία έχει αποπληθωρισμό 2,8%- αναφέρουν πως η περίοδος αποπληθωρισμού ενέχει διάφορους κινδύνους και επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τα δημοσιονομικά μεγέθη και συνεπώς και την ασκούμενη δημοσιονομική πολιτική.

Ενδεικτικά σημειώνουν πως ο πληθωρισμός επηρεάζει τη δημοσιονομική πολιτική με άμεσο ή και έμμεσο τρόπο, καθώς συνδέεται με (α) το ύψος και τη δυναμική του δημόσιου χρέους, (β) τα επιτόκια αγοράς που εκφράζουν το κόστος αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους και (γ) το ύψος των δημόσιων δαπανών και των φορολογικών εσόδων.

Εστιάζοντας στα αρνητικά του αποπληθωρισμού αναφέρουν χαρακτηριστικά τα εξής:

  • Μια απροσδόκητη μείωση του πληθωρισμού επηρεάζει το λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ τόσο μέσω του πρωτογενούς αποτελέσματος όσο και μέσω του γινομένου της διαφοράς του κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους και του ονομαστικού ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης επί το χρέος της προηγούμενης περιόδου.
  • Μια απροσδόκητη μείωση του πληθωρισμού βραχυπρόθεσμα μπορεί να αυξήσει το λόγο των δημόσιων δαπανών προς το ΑΕΠ. Παρά το γεγονός ότι η πτώση των τιμών (αγαθών και υπηρεσιών) δυνητικά οδηγεί σε μείωση ορισμένων κατηγοριών δαπανών όπως η ενδιάμεση δημόσια κατανάλωση και οι δημόσιες επενδύσεις, οι δημόσιες δαπάνες που σχετίζονται με μισθούς, συντάξεις και λοιπές κοινωνικές παροχές μειώνονται, κατ’ απόλυτο μέγεθος, μόνο στο βαθμό που είναι τιμαριθμοποιημένες.
  • Στο σκέλος των εσόδων, ο επιβραδυνόμενος ή αρνητικός πληθωρισμός μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα φορολογικά έσοδα λόγω μείωσης των ονομαστικών φορολογητέων εισοδημάτων (fiscal drag).