Συγκροτείται ειδική επιτροπή για τις φορολογικές συμφωνίες και αποφάσεις

Συγκροτείται ειδική επιτροπή για τις φορολογικές συμφωνίες και αποφάσεις
Υπερψήφισε την Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την συγκρότηση μιας ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προκειμένου να εξετάσει «τις φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα και αποτελέσματος» των κρατών-μελών της Ε.Ε. και να κάνει συστάσεις για το μέλλον.

Η επιτροπή θα αποτελείται από 45 μέλη και η θητεία της θα έχει αρχικώς διάρκεια έξι μηνών, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 612 ψήφους υπέρ, 19 κατά και 23 αποχές.

Η επιτροπή θα εξετάσει τις πρακτικές που έχουν εφαρμόσει τα κράτη μέλη από την 1η Ιανουαρίου 1991 σε ότι αφορά τις φορολογικές αποφάσεις και συμφωνίες, και θα αξιολογήσει τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει τις κρατικές ενισχύσεις στα κράτη μέλη και το βαθμό στον οποίο τα κράτη είναι διαφανή σχετικά με τις φορολογικές τους αποφάσεις. Θα επιδιώξει επίσης να εξακριβώσει την αρνητική επίδραση που έχει ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός στα δημοσιονομικά του κάθε κράτους και θα καταθέσει συστάσεις για το μέλλον.

Οι Έλληνες ευρωβουλευτές-μέλη της ειδικής Επιτροπής:

  • Γεώργιος Κύρτσος (ΕΛΚ)
  • Εύα Καϊλή (Σοσιαλιστές)
  • Σωτήριος Ζαριανόπουλος (Μη εγγεγραμμένοι)

Η επιτροπή συστήνεται στον απόηχο μιας σειράς ερευνών που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις φορολογικές συμφωνίες με πολυεθνικές εταιρείες στο Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία, το Βέλγιο και την Ολλανδία.