Ανοδο του ΑΕΠ εκτιμά η Alpha Bank

Ανοδο του ΑΕΠ εκτιμά η Alpha Bank
Ανοδο έως και 2% του ΑΕΠ εκτιμά για το δεύτερο εξάμηνο του 2014 η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων που έδωσε σήμερα Πέμπτη στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, οι αναλυτές της τράπεζας αναφέρουν πως η αύξηση του εξωτερικού τουρισμού το 2014, η θετική πορεία των εισπράξεων από τη ναυτιλία, η αξιοσημείωτη βελτίωση του οικονομικού και του επενδυτικού κλίματος, η σταθεροποίηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η επιταχυνόμενη επαν-εισροή και των ιδιωτικών καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες, η εντυπωσιακή πορεία της δημοσιονομικής προσαρμογής και η εκ βάθρων αναδιάρθρωση και πλήρης κάλυψη των αναγκών των τραπεζών σε ίδια κεφάλαια θα έχουν ως αποτέλεσμα το ΑΕΠ από -0,6% στο πρώτο εξάμηνο 2014 να σημειώσει αύξηση μεταξύ 1,5% - 2% στο δεύτερο εξάμηνο του 2014.

Σύμφωνα με την Alpha Bank η σημαντική αύξηση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση στο τρίτο και στο τέταρτο τρίμηνο 2014 θα στηριχθεί:

Στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών λόγω της αναμενόμενης σταθεροποίησης των εξαγωγών αγαθών μετά την πτώση τους (με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ) στο πρώτο εξάμηνο 2014 και της μεγάλης αύξησης των εισπράξεων από τον τουρισμό, την ναυτιλία και τις εξαγωγές λοιπών υπηρεσιών.

Στην αναμενόμενη μικρότερη πτώση σε ετήσια βάση των επενδύσεων σε κατοικίες (λόγω σταθεροποίησης του όγκου των εκδοθεισών αδειών οικοδομών) που θα επιτρέψει την επιτάχυνση της αυξητικής πορείας των συνολικών επενδύσεων από το τρίτο τρίμηνο 2014 με σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε λοιπές κατασκευές και σε εξοπλισμό.

Στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης στο τρίτο τρίμηνο 2014 και στην περαιτέρω βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στο τέταρτο τρίμηνο 2014. Γενικά, οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να προκύψουν κυρίως ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης της απασχόλησης που ήδη καταγράφεται στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας από την αρχή του 2014, και της περαιτέρω βελτίωσης του οικονομικού και του επενδυτικού κλίματος στη χώρα που ήδη τον Ιούνιου-Ιούλιο 2014 διαμορφώνεται σε επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την κρίση.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Alpha η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και ιδιαίτερα η βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης έχουν ήδη συμβάλλει στη μεγάλη αύξηση των πωλήσεων αυτοκινήτων (κατά +33% σε ετήσια βάση στο δεύτερο τρίμηνο 2014) και στην επιτάχυνση της επιστροφής των καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Στα επόμενα τρίμηνα αναμένουν ικανοποιητική αύξηση των εξαγωγών αγαθών, από το χαμηλό επίπεδό τους στο δεύτερο εξάμηνο 2013 και λόγω της ουσιαστικής υποτίμησης του ευρώ. Τέλος, αναμένουν σημαντική αύξηση των εισπράξεων από τον εξωτερικό τουρισμό και των καθαρών εισπράξεων από τις διεθνείς μεταφορές (ναυτιλία), όπως ήδη συμβαίνει έως τον Ιούνιο 2014.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ