ΟΔΔΗΧ: Nέα δημοπρασία τρίμηνων εντόκων 1,25 δισ. ευρώ από το Δημόσιο στις 15/7

ΟΔΔΗΧ: Nέα δημοπρασία τρίμηνων εντόκων 1,25 δισ. ευρώ από το Δημόσιο στις 15/7
Σε νέα δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, ύψους 1,25 δισ. ευρώ, προχωρά την ερχόμενη Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014, το υπουργείο Οικονομικών.


Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1.250 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 17 Οκτωβρίου 2014».
Ως ημερομηνία διακανονισμού (settlement) έχει οριστεί η Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014 (Τ+3), ενώ οιι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.
Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην ΗΔΑΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.
Παράλληλα, παρέχεται βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής και μέχρι τις 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας.
Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ