ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,3% της βιομηχανικής παραγωγής τον Δεκέμβριο

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,3% της βιομηχανικής παραγωγής τον Δεκέμβριο

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση

Αυξημένος κατά 4,3% ήταν τον Δεκέμβριο του 2023 ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 2,2%. Επίσης, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 0,7%.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Δεκέμβριο 2023 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2023. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Δεκεμβρίου 2023 με τους αντίστοιχους δείκτες του Δεκεμβρίου 2022, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο εξόρυξης μεταλλευμάτων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 4,3% τον μήνα Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

•Κατά 14,4% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

•Κατά 4,9% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, κατασκευής επίπλων, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α..

•Κατά 1,3% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

•Κατά 1,1% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023 κατά 2,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1.Από την αύξηση:
•Κατά 8,7% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

•Κατά 4,1% του Δείκτη Μεταποίησης.

•Κατά 0,04% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2.Από τη μείωση:
•Κατά 5,5% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Σύγκριση Δεκεμβρίου 2023 με Νοέμβριο 2023

Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,7% τον μήνα Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2023, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1.Από την αύξηση:
•Κατά 5,2% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

•Κατά 2,2% του Δείκτη Μεταποίησης.

2.Από την μείωση:
•Κατά 0,5% του Δείκτη Παροχής Νερού.

•Κατά 3,5% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ