Ταμείο Ανάκαμψης: Νέο αίτημα της Ελλάδας για δάνεια από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ταμείο Ανάκαμψης: Νέο αίτημα της Ελλάδας για δάνεια από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η Επιτροπή ενέκρινε χθες την αναθεώρηση του συνολικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας

Το τρίτο αίτημα της Ελλάδας για δάνεια ύψους 1,85 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, έλαβε η Κομισιόν. Όπως αναφέρει ανακοίνωσή της, το τρίτο αίτημα της Ελλάδας για πληρωμή στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) αφορά τον στόχο χορήγησης δανείων του ΜΑΑ ύψους 3,5 δισ. ευρώ από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εμπορικές τράπεζες σε τελικούς αποδέκτες, για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων που σχετίζονται με τομείς όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση και η καινοτομία.

Η Ελλάδα υποβάλλει το εν λόγω αίτημα πληρωμής νωρίτερα από το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ταχύτερη από το αναμενόμενο απορρόφηση των δανείων από τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, σημειώνεται. Το σημερινό αίτημα συμπληρώνει το αίτημα της Ελλάδας για επιχορηγήσεις ύψους 1,72 δισ. ευρώ, το οποίο αξιολογείται επί του παρόντος από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή ενέκρινε χθες την αναθεώρηση του συνολικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Το αναθεωρημένο σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί με 18,2 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 17,7 δισ. ευρώ σε δάνεια. Το εν λόγω αναθεωρημένο ποσό δανείων περιλαμβάνει τα πρόσθετα δάνεια ύψους 5 δισ. ευρώ που ζήτησε η Ελλάδα στο πλαίσιο του αναθεωρημένου σχεδίου της.

Οι πληρωμές στο πλαίσιο του ΜΑΑ βασίζονται στις επιδόσεις και εξαρτώνται από την υλοποίηση εκ μέρους της Ελλάδας των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τώρα το αίτημα και στη συνέχεια θα αποστείλει στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή του Συμβουλίου την προκαταρκτική αξιολόγησή της σχετικά με την εκπλήρωση από την Ελλάδα του απαιτούμενου στόχου για την εν λόγω πληρωμή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ