Στα 62,9 δισ. ευρώ τα συνολικά φορολογικά έσοδα το 2024 - Ποιοί φόροι αναμένεται να υπεραποδόσουν

Στα 62,9 δισ. ευρώ τα συνολικά φορολογικά έσοδα το 2024 - Ποιοί φόροι αναμένεται να υπεραποδόσουν

Αύξηση φοροεσόδων κατά 1,57 δισ. ευρώ, χωρίς αύξηση φόρων

Στα 62,9 δισ. ευρώ αναμένονται τα έσοδα από φόρους για το 2024, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Πρόκειται για ποσό αυξημένο κατά 1,576 δισ. ευρώ ή 2,6% έναντι του 2023, κυρίως λόγω της προβλεπόμενης μεγέθυνσης της οικονομίας. Υπενθυμίζεται ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού μιλά για ανάπτυξη 3% του χρόνου.

Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών

Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 35,108 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,401 δισ. ευρώ ή 4,2% έναντι του 2023. Ειδικότερα:

• τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στα 24,271 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,147 δισ. ευρώ έναντι του 2023 και

• οι φόροι κατανάλωσης προβλέπονται στα 7,136 δισ. ευρώ και είναι αυξημένοι κατά 28 εκατ. ευρώ έναντι του 2023.

Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών

Από φόρους και δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα 399 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20 εκατ. ευρώ έναντι του 2023.

Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας

Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,487 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του 2023, κυρίως λόγω της μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 10% στους ιδιοκτήτες που θα ασφαλίσουν τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές.

Λοιποί φόροι επί παραγωγής

Από τους λοιπούς φόρους παραγωγής προβλέπονται έσοδα ύψους 718 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 435 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2023, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης πρόβλεψης περί μη απόδοσης μερίσματος από την ΤτΕ.

Φόρος εισοδήματος

Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 21,558 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 597 εκατ. ευρώ ή 2,8% έναντι του 2023. Ειδικότερα:

• ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 13,011 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 739 εκατ. ευρώ έναντι του 2023, παρά την αύξηση του αφορολόγητου ορίου κατά 1.000 ευρώ στους φορολογούμενους με ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, συνδεόμενος με την αναμενόμενη αύξηση των αμοιβών,

• ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 6,935 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 185 εκατ. ευρώ έναντι του 2023, λόγω εξισορρόπησης των παραγόντων που επέδρασαν δημοσιονομικά στο προηγούμενο οικονομικό έτος (προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης στις εταιρείες διύλισης).

Φόροι κεφαλαίου

Οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν σε 239 εκατ. ευρώ, στο ίδιο ύψος με αυτό του 2023.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ