H Λαγκάρντ σε ρόλο "Πυθίας" για περαιτέρω αύξηση στα επιτόκια - Το μόνο σίγουρο ο υψηλός πληθωρισμός

H Λαγκάρντ σε ρόλο "Πυθίας" για περαιτέρω αύξηση στα επιτόκια - Το μόνο σίγουρο ο υψηλός πληθωρισμός

«Οι μελλοντικές μας αποφάσεις θα διασφαλίσουν ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα καθοριστούν σε επαρκώς περιοριστικά επίπεδα για όσο διάστημα χρειαστεί»

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ έχουν διαμορφωθεί σε επίπεδα τα οποία, αν διατηρηθούν για επαρκώς μακρό χρονικό διάστημα, θα έχουν σημαντική συμβολή στην έγκαιρη επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο.

Οι μελλοντικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα διασφαλίσουν ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα διαμορφωθούν σε επαρκώς περιοριστικά επίπεδα για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο.

Τη φράση αυτή από την ανακοίνωση της ΕΚΤ επανέλαβε τουλάχιστον τρεις φορές η Chistine Lagarde, στη συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση της νέας αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης των βασικών επιτοκίων στην Ευρωζώνη.

Εξάλλου επανέλαβε και την εκτίμηση ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πολύ υψηλός για πολύ καιρό, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι «δεν έχουμε φτάσει στην κορύφωση», καθώς όλα θα εξαρτηθούν από τα νέα δεδομένα, τα οποία προφανώς δεν μπορεί να προβλέψει.

«Ο πληθωρισμός συνεχίζει να μειώνεται, αλλά αναμένεται να παραμείνει πολύ υψηλός για πάρα πολύ καιρό. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει έγκαιρα στο μεσοπρόθεσμο στόχο μας του 2%».

Όπως επισήμανε η επικεφαλής της ΕΚΤ, «τα βασικά επιτόκια της κεντρικής τράπεζας έχουν φτάσει σε επίπεδα τα οποία, διατηρούμενα για αρκετά μεγάλη διάρκεια, θα συμβάλουν ουσιαστικά στην έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο που έχει τεθεί».

«Οι μελλοντικές μας αποφάσεις θα διασφαλίσουν ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα καθοριστούν σε επαρκώς περιοριστικά επίπεδα για όσο διάστημα χρειαστεί. Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε μια προσέγγιση που εξαρτάται από τα δεδομένα για τον καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου και διάρκειας περιορισμού», πρόσθεσε και καταλήγοντας τόνισε: «Σε κάθε περίπτωση, είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε όλα τα μέσα στο πλαίσιο της εντολής μας για να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στον μεσοπρόθεσμο στόχο μας και να διατηρήσουμε την ομαλή λειτουργία της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής».

Οι προβλέψεις

Η σημερινή αύξηση του ποσοστού αντανακλά την εκτίμηση της ΕΚΤ για τις προοπτικές του πληθωρισμό υπό το φως των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ισχύ της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Οι μακροοικονομικές προβολές της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ βλέπουν τον μέσο πληθωρισμό στο 5,6 % το 2023, 3,2 % το 2024 και 2,1 % το 2025. Πρόκειται για ανοδική αναθεώρηση για το 2023 και το 2024 και προς τα κάτω για το 2025. Η αναθεώρηση για το 2023 και το 2024 αντανακλά κυρίως μια υψηλότερη πορεία για τις τιμές της ενέργειας. Οι υποκείμενες πιέσεις τιμών παραμένουν υψηλές, παρόλο που οι περισσότεροι δείκτες έχουν αρχίσει να υποχωρούν.

Όπως υπογράμμισε η Λαγκάρντ, η ΕΚΤ αναθεώρησε ελαφρώς προς τα κάτω την προβλεπόμενη πορεία για τον πληθωρισμό εξαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων, σε μέσο όρο 5,1 % το 2023, 2,9 % το 2024 και 2,2 % το 2025. Οι συνθήκες χρηματοδότησης έχουν γίνει ακόμη πιο αυστηρές και περιορίζουν ολοένα και περισσότερο τη ζήτηση, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο.

Με τον αυξανόμενο αντίκτυπο της αυστηροποίησης στην εγχώρια ζήτηση και την αποδυνάμωση του διεθνούς εμπορικού περιβάλλοντος, η ΕΚΤ μείωσε σημαντικά τις προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη. Αναμένεται τώρα ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα αναπτυχθεί κατά 0,7 % το 2023, 1,0 % το 2024 και 1,5 % το 2025.

Μιλώντας για την στάση των αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας, είπε ότι κάποιοι προτιμούσαν παύση στη νομισματική σύσφιγξη με την προοπτική αύξησης στο μέλλον ανάλογα με τα νεότερα στοιχεία, ωστόσο υπήρχε σαφής πλειοψηφία υπέρ μιας νέας αύξησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να ακολουθεί μια προσέγγιση που εξαρτάται από τα στοιχεία για τον καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου και της κατάλληλης διάρκειας της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής, πρόσθεσε. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια πολιτικής θα εξακολουθήσουν να βασίζονται στην αξιολόγηση που διενεργεί όσον αφορά τις προοπτικές για τον πληθωρισμό υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ